Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hüseyin Hansu’dan Hadis Külliyatına Önemli Bir Katkı

8 Haziran 2022 Çarşamba Sonpeygamber.info / Güncel

Hadis alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalarla tanınan, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Hansu’nun yeni kitabı “Hadisçilik ve Kur’âncılık Kıskacında Kur’ân ve Hadis”, HİKAV yayınları etiketiyle okurların istifadesine sunuldu. Bugüne kadar “Mutezile ve Hadis”, “Babanzade Ahmed Naim” ve “Mütevatir Haber” gibi eserleri yayınlanan Hansu’nun son çalışması, yayıncısı tarafından şu ifadelerle tanıtıldı:
 
“Vahyin ilk muhatabı ve tebliğcisi olan Hz. Peygamber’in hadis olarak bilinen söz ve uygulamalarının Kur’ân’ın doğru anlaşılmasında kilit rol oynadığı konusunda Müslümanlar daima hemfikir olmuşlardır. Ancak klasik dönemde Ehl-i hadis olarak bilinen bazı hadis âlimleri, Kur’ân’ın yorumunu sadece hadisle sınırlandırmak istemişlerdir. “Âsâr yeter” şeklinde formüle ettikleri bu görüşleriyle, Kur’ân’ın akılla yorumlanmasına karşı çıkmışlardır. O dönemde fazla yaygınlık kazanamayan bu görüş, on dokuzunca yüzyıl sömürge Hindistan’ında benzer iddialarla tekrar ortaya çıktı. Bir süre sonra bu yeni grup içinde yaşanan fikri bir çekişme, Kur’âniyyûn (Kur’âncılık) denilen daha aşırı bir grubun ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Kur’âncılar, ümmetin tecrübesine ilave olarak hadisin kendisini de reddetti ve sadece ‘Kur’ân yeter’ görüşünü savundu. Birbirlerinin aksülameli olan her iki grup da esasında ‘hadis’ temelinde bir açıklama yapmaktaydı. Hadisçiler, hadisin gerekliliğini, anti hadisçiler olan Kur’âncılar ise onun gereksizliğini savunmaktaydı. Elinizdeki çalışmada, “âsâr yeter” söyleminden “Kur’ân yeter” söylemine evrilen bu tartışmanın Kur’âncılık boyutunun, yüzyılı aşkın hikâyesi incelenmiştir.”