Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hz. Muhammed'in Faziletleri

13 Aralık 2009 Pazar Sonpeygamber.info / Kitaplık


Allâme Yusuf b. İsmail b. Yusuf en-Nebhanî, çeviren: Yrd. Doç. Dr. Fethi Güngör, İnsan Yayınları - 2003

Image

Allah Rasûlu'nu daha yakından tanımayı amaç edinen özgün eserlerden biri de, Allâme Yusuf b. İsmail b. Yusuf en-Nebhanî'nin "Fezâil-i Muhammediyye" isimli eseridir.

Müellifinin eserini takdim ettiği ifadelerle kitabı tanımak, en isabetli yol olacaktır. Zira, uzun emeklerle ortaya koyduğu eserinin hakkını müellif kadar takdir edemeyeceğimiz aşikârdır. Daha kolay anlaşılması maksadıyla adını "Hz. Muhammed'in Faziletleri" şeklinde Türkçeleştirdiğimiz eserini Nebhanî şu sözlerle tanıtır:

"Hacmi küçük, ama sözü ve değeri büyük olan bu eser, özetle Hz. Muhammed'in faziletlerini konu edinmektedir. Kitapta; Allah Rasûlu'nun sîretinden birçok örnek verilmiştir. Keza, Kur'ân'da, diğer semavî kitaplarda, Rasûlullah'ın "Rabbi'nin nimetini söz ve fiillerinde dile getir." âyeti fetvasınca, Rabbimizin kendisine bahşettiği nimetleri sayarken söylediği hadislerinde, ashabının ve başkalarının onun güzellikleri ve mucizeleri hakkında söylediği sözlerde geçen bütün faziletleri, bu kitapta bir araya getirilmiştir."

Allah Rasûlu'nun Tevrat, İncil, Kur'ân-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde nasıl anlatıldığını, ne kadar çok güzel isminin bulunduğunu, yüce ahlakını, şemail-i şerifini ve son hak peygamber oluşunun delillerini detaylıca öğrenmek için kitabı herkese tavsiye ediyoruz.