Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hz. Peygamber'in Etrafındaki Çocuklar ve Gençler

14 Şubat 2014 Cuma Sonpeygamber.info / Kitaplık


Müslüman toplumumuzun çocuk ve gençlerine yönelik olarak hazırlanan bu kitap, Hz. Peygamber’in çocuklar ve gençler ile ilgili mükemmel örnekliğinden davranış modelleri ortaya koyma, yeni nesillerin daha sağlıklı yetişmesinde mütevazı bir katkı sağlama umudunun bir neticesidir.

Kitap üç ana başlık altında ele alınmıştır. Birinci Bölümde, Hz. Peygamber'in çocukluğu ve gençliği hakkında muhtasar bilgiler vardır. Kitabın bu kısmı, Allah Rasûlü (sav)’nün risaletine kadar geçen hayatının kısaca özetlenmiş şekli olarak görülmelidir. İkinci bölümde ise, çalışmanın esasını teşkil eden Hz. Peygamber’in çocuklar ve gençlerle ilişkileri, onun yeni yetişen nesillerle irtibatı, hayatından örneklerle sunulmuştur. Bu bahiste ayrıca çocukların ana-babalarıyla ilişkileri merkezinde özellikle Kur’ân’da zikri geçen bazı peygamberlerin çocuklarıyla ilişkileri ve onların çocuk yetiştirmedeki gayretleri takdim edilmektedir. Kitabın üçüncü ve son bölümünde ise, gerek Mekke, gerekse Medine döneminde İslâm ile erken dönemde müşerref olan, ayrıca Müslümanlığın yayılmasına ve İslami ilimlerin gelişmesine mühim katkılar sağlayan çocuk ve genç sahabilerin hayatlarını ihtiva eden bir seçki sunulmuş, onların kısaca hayatları ve dine hizmetleri hakkında muhtasar bilgiler verilmiştir.

 

 

 

Künyesi:

 

Kitabın ismi: Hazreti Peygamber'in Etrafındaki Çocuklar ve Gençler

Yazarı: Prof. Dr. Adem Apak

Yayınevi: Ensar Yayınları

Yayın tarihi: 2014