Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Klasik Düşünce Okulu’nda Hadis Usulü Etkinliği

8 Kasım 2022 Salı Sonpeygamber.info / Güncel


İslam medeniyet ve düşünce tarihinin klasik metinlerini uzmanları aracılığıyla ve doğrudan genç kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan Klasik Düşünce Okulu, 12 Kasım Cumartesi günü 13.30 ila 17.00 saatleri arasında “Amel, Hadis, Re’y: Erken Dönem Usul Tartışmaları” başlıklı bir etkinlik düzenliyor. Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu’nda gerçekleşecek ve tüm ilgililerin katılımına açık programın tebliğcileri ve tebliğ başlıkları ise şu şekilde:

13.30 - 13.40

  • Açılış

13.40 - 17.00

  • Hasan Acak: Amel, Hadis ve Re’y Bağlamında Ebû Hanîfe’nin Usul Düşüncesi
  • Halit Özkan: Bir Amel Üç Yorum: Mâlik, Şeybâni ve Şafiî’ye Göre Amel 
  • Abdurrahim Kozalı: Şafiî’nin Hukuk Düşüncesinde Amel, Hadis ve Rey’in Yeri 
  • Halil Efe: Ahmed b. Hanbel’in Fıkıh Düşüncesinde Hadis ve Re’y
  • Tartışma ve Değerlendirme