Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Kur'ân-ı Kerîm Aramızda Yaşıyor

15 Mayıs 2013 Çarşamba Sonpeygamber.info / Kitaplık


“Vücûdun bir kitâb-ı âsumânî yâ Resûlallah
Ki tenzil etti Mevlâ arza ânı yâ Resûlallah”

Osman Şems (ö. 1893)

Kâinatın kapılarını açmak, örtülerini kaldırmak ve yaşamak denen hengâmenin aslında derin ve duru olan sırrına vakıf olmak için Kur’ân anahtarına ihtiyacımız var her daim. Çünkü kâinat, bir tomurcuğun açılması gibi deveran halinde seyrediyor. Kur’ân anahtarını kilide doğru şekilde yerleştirmek için de çoğu zaman şerhe muhtacız. Kur’ân-ı Kerîm, yüzyıllardır âlimler tarafından şerhe, tefsire tabi tutuluyor. Oysa en açık ve temiz şerhini Hz. Peygamber’in yaşayışında bulabiliriz elbette. Çünkü Kur’ân önce Muhammed Mustafa (sav)’yı muhatabı bilmiş ve O’na çözmüştür açık-örtük tüm ilmini. Dolayısıyla O’nun özümsediği ilim ile aslında vakıf olabiliyoruz Kur’ân-ı Kerîm’e. Eksiksiz ve şüphesiz.

Hâl böyle iken, Hz. Peygamber’in yaşayışına ayetler çerçevesinden bakmak da çok önemli ve elzem bir yönünü teşkil ediyor siretin.

“De ki
Göklerde ve yerde
Allah’tan başka kimse gaybı bilmez.
Onlar da ne zaman dirilteceklerini bilmezler.” (Neml, 65; “Bilgi ve Bilgelik” bölümü.)

Prof. Dr. Ali Akyüz “Yaşayan Kur’ân Hazreti Peygamber” isimli kitabında Kur’ân bakışından Hz. Peygamber’i anlatıyor. Kendi ifadesiyle “şimdi elimizde Allah’ın Kitab’ı ile Allah’ın Rasûlü (sav)’nün etle tırnak gibi kaynaştığını, Kur’ân’ın da Rasûlullah (sav)’ın da kâinatın Rabbi’nin en mükemmel iki eseri olduğunu ortaya koyan, “de ki, de ki” diye başlayan yüzlerce ayetle, Peygamber aleyhisselâm’ın Kur’ân ile bütünleştiğini gösteren, aynı zamanda Allah Teâlâ’nın Peygamber Efendimiz’i nasıl eğittiğini adım adım takip etme imkânı veren bir çalışma var.”

Ali Akyüz, bu çalışmayla siret alanında yapılmamış bir şeyi yapıyor. Hz. Peygamber’in hayatını veyahut kişiliğini anlatırken başvurulan yöntem, genellikle sahabelerinden rivayetler olmakta; Kur’ân bu türden siretlerde indirildiği zamana ve konu olduğu hadise göre yer bulmakta. Bu çalışmanın yeniliği ve eşsizliği, Kur’ân-ı Kerîm’in yetiştirdiği Peygamber’in yine Kur’ân tarafından tanıtılmasından kaynaklanmaktadır.

Kitap, Giriş yazısından hemen sonra üç ana bölüme ayrılıyor: Misyonu, Vizyonu, Aksiyonu. Önsöz öncesinde Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan ve Doç. Dr. Emin Âşıkıtlu’nun esere dair yazıları bulunuyor.

“Yaşayan Kur’ân Hazreti Peygamber”in Misyonu bölümünde beş alt başlık var: “Bilgi ve Bilgelik”, “Kimlik/Tavır/Duruş”, “İman/Vahye Bağlılık ve Çağrıya Uymak”, “Güven Duymak ve Kuşkudan Uzak Olmak”, “Kulluk ve İbadet”. Bölümler tanımlarla ve kısa açıklamalarla yerini ayetlerin konu başlığına uygun mesajlarına bırakıyor.

İkinci bölüm, Vizyonu ise, Hz. Peygamber’in “Şahsiyeti/ Karakteri/ Görünümü” başlığından müteşekkil ve pek çok alt başlıkla detaylandırılmış. On yedi alt başlıktan bazıları şöyle: “Sabır/Sükûnet ve Teenni”, “Hamiyetperver Olmak”, “Vefalı Olmak”…

“Resûlüm!
Sen şimdi sabret!
Bil ki Allah’ın vaadi gerçektir.
Buna iyice inanmayanlar,
Sakın seni gevşekliğe sevketmesin!” (Rûm, 60; “Çalışkan ve Gayretli Olmak” bölümü.)

Son Aksiyonu bölümünde ise Hz. Peygamber’in tebliğ çalışmaları ve bu çağrılar etrafında “Allah, melek, kitap, peygamber ve ahiret inancı” konuları ile tebliğin gerekleri işleniyor. Ayrıca bu bölüm, ehl-i kitaba (Yahudiler ve Hristiyanlar) nasıl davranılması gerektiğinden hukuki ve ahlaki öğretilere kadar Kur’ân’ın çeşitli öğretim metotlarının açılımlarını da içeriyor.

“Sen bir süre onlara aldırma!” (Saffat, 174; “Tebliğde Kararlılık” bölümü.)

Kitap, Sonsöz’ün ardından ekler bölümündeki “Bir Dokunuşun Öyküsü” ve şiirlerle son buluyor.

Ali Akyüz’ün eseri, Kur’ân eksenine oturtulduğundan onun sadeliğini kitapta da görmek mümkün. Genel olarak akademik üsluba yaslanan açıklama metinleri Kur’ân ayetleriyle birlikte daha anlaşılır olma yolundadır. Bazı bölümlerde dipnotların sayfanın büyük kısmını kaplaması nedeniyle okuyucuyu dağıtan bir görüntü olmasının dışında eser, türdeşlerine göre çok daha sade bir görüntü çizer.

 


Künye:

Adı: Yaşayan Kur’ân Hazreti Peygamber

Yazarı: Prof. Dr. Ali Akyüz

Yayınevi: Timaş Yayınları

Yayın yılı: Mart 2011

Sayfa: 440