Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Panel: Hadis Şerhlerini Yeniden Okumak

2 Haziran 2022 Perşembe Sonpeygamber.info / Güncel


Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi, 11 Haziran 2022 tarihinde “Hadis Şerhlerini Yeniden Okumak II: Tasavvurdan Yazıma: Şârih ve Tercihleri” başlıklı bir panel düzenliyor.

Panel, Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde 14.00-18.00 saatleri arasında yüz yüze yapılacak. Katılma imkânı bulamayıp Zoom üzerinden online takip etmek isteyenlere de programdan önce mail yoluyla link gönderilecek.

M. Macit Karagözoğlu’nun takdimiyle başlayacak panelde açılış konuşmasını, “Bir Neşrin Hikâyesi: Sünen-i Dârimî’nin Türkçe Tercüme ve Şerhine Dair Notlarım” başlığıyla Abdullah Aydınlı gerçekleştirecek.

İki oturumdan oluşan panelin katılımcıları ve sunacakları tebliğlerin başlıkları şöyle:

Birinci Oturum (14.00-16.00)

Oturum Başkanı: Erdinç Ahatlı

Ali Yücel: Çağdaş Muhakkik ve Şârihlerine Bir Örnek Olarak Nebîl el- Gamrî ve Dârimî’nin Kitabı Üzerindeki Mesaisi

Muhammed Enes Topgül: Şârihin Ana Metin Seçiminde Kitapların İtibarının Rolü: Nesâî ve İbn Mace’nin es-Sünnen’leri

Ömer Faruk Maden: Şerh Edilmeyen Muteber Kitaplar: Ahmed b.Hanbel’in El Müsned’i Özelinde Bir Açıklama Denemesi

İkinci Oturum (16.30-18.00)

Oturum Başkanı: Bekir Kuzudişli

Halit Özkan: Fethu’l-bârî ve Bezlü’l-mechûd Özelinde Şerh Yazımında Ekip Çalışmasının Rolü

Ayşe Esra Şahyar: Erîke Hadisi Çerçevesinde Câmi’u’t-Tirmizî Şerhlerinin Mukayesesi

Selim Demirci: Sömürge Şartlarında Hadis Yorumu: Hint Alt Kıtasının Hadis Şârihleri

Programa katılım için 9 Haziran 23.59’a kadar www.fatihkulliyesimedreseleri.com adresinden başvuru yapılması gerekiyor.