Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Peygamber Şehri Medine-i Münevvere

13 Aralık 2009 Pazar Sonpeygamber.info / Kitaplık


İrfan Küçükköy, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara - 2007 Image

İrfan Küçükköy'ün "Peygamber Şehri Medine-i Münevvere" adlı eseri Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasından çıkmış. Hz. Peygamber'in ruhaniyetini içinde barındıran aziz bir beldenin, Medine'nin rehberliğini yapan eser, bir siyer kitabı veya "Hac rehberi" olmadığı hatırlatmasıyla okura yalnız  Peygamber şehri Medine'yi değil, aynı zamanda  gündelik hayatın şehri olarak Medine'yi anlatıyor.

Kitap, dört bölümden oluşuyor: Mescid-i Nebevi, Peygamber Efendimizin Türbesi Hücre-i Saadet, Medine-i Münevvere'de Mübarek ve Tarihî Mekanlar ve son olarak Günümüzde Medine-i Münevvere.

Mescid-i Nebevî'nin inşaından bugüne gelinceye kadar geçirdiği onarım çalışmaları, Hücre-i Saadet'in tasvirinin yanısıra Cennet-ül Bâkî Kabristanı, Uhud Şehidliği, Kuba Mescidi ve diğer mescidler, Curf (Ordu Karargâhı), Ebvâ Köyü, Medreseler, Biat Bahçesi, Gâbe (Medine Ormanı), Seniyyetü'l-Vedâ, sebiller, kütüphaneler, kuyular, çarşılar ve daha bir çok yer ele alınmış kitapta.

Tarihi seyir içinde Medine'nin sosyal ve idari yapısı hakkında bilgi verilen kitapta günümüz Medine'sine dair bilgiler de yer alıyor. Kur'ân-ı Kerim Matbaası'na dair anlatılanlar ilginç. Bu matbaanın kuruluş tarihi ve Kur'ân-ı Kerîm basımında kaydedilen gelişmelerden bahsedilerek yayın sayısının ulaştığı yekün zikrediliyor

Kaynakçasıyla, harita ve fotoğraflarıyla, zaman zaman da İrfan Küçükköy'ün şiirleriyle zenginleşen "Peygamber Şehri Medine-i Münevvere" adlı eser, Hz. Peygamber'in şehrini tanıtmada oldukça başarılı.