Soru: Erkeklerin ve kadınların avret mahalli (vücudun örtünmesi gereken kısımlar) hangi kaynağa dayandırılmaktadır? Cevaplayan: Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Bir Müslüman'ın avret yerlerinin belirlenmesi ve örtünmesi, Kur'ân-ı Kerim'de ilke bazında ve ahlakî bir bakışla ele alınmakta, ilgili ayetlerde (en-Nur, 24/30, el-Ahzap, 33/59) her iki cinsin de iffetlerini korumaları ve harama bakmaktan sakınmaları istenmekte, özellikle kadınların örtünmelerine dair bilgi verilmektedir. İlgili ayetin ifadeleri, asr-ı saadet döneminde kadının el yüz ve ayaklar hariç bütün vücudunun  örtülmesi gerektiği şeklinde anlaşılmış, Hz. Peygamberin uygulamaları da bu şekilde olmuştur. Erkeğin avreti ve örtünmesi sünnete dayalıdır. Rasûlullah'ın bir erkek olarak yaşantısındaki davranış ve uyarıları bu hususta en önemli sebepleri oluşturmaktadır. Avretin sınırı ve örtünme ile ilgili detaylar,  kadim kültür içerisinde vahye, sünnete, sahabe uygulamalarına dayalı içtihatlarla oluşmuştur.

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin