Soru: Hz. Peygamber (as) Hz. Aişe (ra) ile neden evlenmiştir? Cevaplayan: Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Peygamber Efendimiz'in Hz. Aişe ile evliliği yaşadıkları dönemde, sosyal kabuller, örf ve âdetlere göre gayet normal ve kabul edilmiş  bir evliliktir. Farklı yorum, soru ve anlatımlarda göz ardı edilen husus o güne ait olan bir olayın bu günkü anlayış ve sosyal yaşantılara göre değerlendirilmesidir. Sosyolojinin temel kurallarından biri her olayı yerine ve zamanına göre değerlendirilir. Bu evliliğe bu ilke ile yaklaştığımızda hiçbir sıkıntı olmadığı görülecektir. Şu husus asla göz ardı edilmemelidir, Mekke Müşrikleri Hz. Peygamber'i küçük düşürmek ve dil uzatmak için her fırsatı kullanmışlardır. O'na "mecnun, sihirbaz, soyu kesik vs." demişlerdir. Fakat tarih kitapları bu evlilikle ilgili Hz. Peygamber'e herhangi bir Müşrikin olumsuz bir şey söylediğini kaydetmez. Bu hal, O'nun Hz. Aişe ile evliliğinin gayet normal karşılandığına ve uygun bir evlilik olarak kabul görüldüğüne delilidir.

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin