Soru: Hz. Peygamber, evlatlığı Zeyd (ra)’ın ayrıldığı eşi Hz. Zeyneb ile neden evlenmiştir? Cevaplayan: Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

 

Hz. Peygamberin evliliklerinin çeşitli sebeplere ve gayelere matuf olduğu bilinmektedir. Halasının kızı Zeynep ile yaptığı evlilik, yeni İslâmî bir hükmün topluma kazandırılıp kabul ettirilmesi amacını gütmektedir. Bu evlilik vahyin gözetiminde gerçekleşmiştir. Hz. Peygamberin temiz ve yüce şahsiyetine gölge düşürecek hiçbir durum söz konusu değildir.Toplumun kabullerini, yanlış örf ve adetlerini değiştirmenin zorluğunu içinde barındıran bir hadisedir bu. Bir azatlı kölenin soylu bir hanım efendi ile evlenmesi, Hz. Peygamberin bütün gayretine rağmen Hz. Zeyd'in evliliği sona erdirmesi ve Allah'ın emri doğrultusunda, evlatlığının boşadığı hanımı ile, Zeynep ile Hz. Peygamberin evlenmesi... Kabulleri zorlayan bu evlilik, İslâm'ın yerleştirmeye çalıştığı hükümlerin bizzat Peygamberin yaşamında nasıl hayat bulduğunun çok güzel bir örneğidir.
Hz. Peygamber ile halasının kızı Zeynep bnt. Cahş'ın evliliği hakkında daha geniş bilgi, çeşitli siyer kitaplarında ve Ahzab 33/36-40 âyetlerinin tefsirlerinde bulunabilir.

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin