Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Yeni Kitap: Coğrafya, Kültür ve Hadis Rivayeti

1 Ağustos 2022 Pazartesi Sonpeygamber.info / Güncel


Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Recep Emin Gül’ün doktora tezi çalışması, “Coğrafya, Kültür ve Hadis Rivayeti” adıyla kitaplaştırılarak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından yayımlandı. Temel amacı sahabenin yaşadığı bölgenin coğrafya ve kültür özelliklerinin hadis rivayetine ve uydurma hadis faaliyetine etki edip etmediğini ortaya koymak olan yazarın çalışması üç bölümden oluşuyor.

Çalışmanın birinci bölümünde coğrafya, kültür ve rivayet kavramları tanıtılarak hadis ilmi açısından aralarındaki ilişki açıklanmaya çalışılıyor ve üç bölgenin (Irak, Şam, Mısır) tarihçesine yer veriliyor. İkinci bölümde coğrafya ve kültürün hadis rivayetine etkisi incelenerek bu bölgelerde farklı fıkhi anlayışların oluşumunda ravilerin ve hadislerinin etkisi üzerinde duruluyor. Üçüncü bölümde ise kültürel farklılıkların ve bölgedeki siyasi gelişmelerin uydurma hadis faaliyetine etkisi inceleniyor Kitabın tanıtım yazısında şu ifadeler yer alıyor:

“Sahâbenin yaşadığı bölgenin beşerî coğrafya ve kültür özelliklerinin hadis rivayetine etki edip etmediği akıllara gelmektedir. Bu kitapta mana ile rivayet, fıkhî hükümler, sebeb-i rivayet ve uydurma hadisler üzerinden hadis rivayeti ile beşerî coğrafya ve kültür ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır.”