Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Yeni Kitap: Hadislerin Evrensel Dili

1 Haziran 2023 Perşembe Sonpeygamber.info / Güncel


Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ayşe Esra Şahyar’ın “Hadislerin Evrensel Dili” başlıklı yeni çalışması, Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları etiketiyle okurların istifadesine sunuldu. Şahyar, bu çalışmasında Hz. Peygamber’in (sav) özellikle değerler ve ahlak konularındaki sünnet-i seniyyesine odaklanarak günümüzde çokça tartışılan insan ilişkileri, çevre bilinci, kadın ve çocuk hakları, hayvan hakları gibi konuların hadislerde nasıl yer aldığı üzerinde duruyor. Hicri takvimin elli bir hafta olması sebebiyle kitapta yer alan hadisler elli bir konu başlığı altında inceleniyor ve böylelikle kitap, hadis ders halkaları için haftalara bölünmüş bir yılık program oluşturuyor. Bugüne kadar “Seyahat ve Rivayetleri ile Hanım Sahabiler”, “101 Soruda Hadis” isimli eserleri yayınlanan yazarın bu son çalışması, yayıncısı tarafından şu ifadelerle sunuldu:

“Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e (sav) kadar tüm peygamberlerin öğretileri arasında yer alan değerler evrensel değerlerdir ve dünya tarihini bu değerler şekillendirmiştir. İnsanlık zaman zaman bu öğretilerin izini kaybedip haz odaklı yaşamayı tercih etse de aslında var oluş büyük ölçüde peygamberlerden öğrenilen değerlere ve ahlâka bağlıdır. Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in (sav) sünneti, Hz. Âdem’den beri inşa edilegelen bir binanın son tuğlası olarak tarih boyunca şekillenen binanın hem bir parçası hem de tamamlayıcısıdır. Bu nedenle Resûlullah’ın (sav) ortaya koyduğu yaşam tarzı (sünnet) tüm insanlık için ideal bir model oluşturur. Bu kitapta tüm insanlık için en güzel örnek vasfı taşıyan Hz. Peygamber’in sünnetinin özellikle değerler ve ahlak yönü öne çıkarılmıştır. Samimiyet, ihsan, adalet gibi temel değer yargılarının yanı sıra ahde vefa, merhamet, cömertlik, tevazu gibi erdemler üzerinde durulmuş, Resûlullah’ın (sav) dalkavukluk, riya, haset gibi çirkin davranışların iman ile bağdaşmayacağına dair uyarılarına dikkat çekilmiştir. İnsani ilişkiler, çevre bilinci, kadın ve çocuk hakları, hayvan hakları gibi içinde bulunduğumuz çağın gündemini oluşturan ancak çoğu defa seküler bir bakış açısı ile işlenen meselelerin hadislerde nasıl yer aldığı tetkik edilmiştir. Kitapta ahkâm konularına, mezhepler arası farklılıklara zemin hazırlayan rivâyetlere, sübûtu veya manaya delaleti tartışmalı haberlere, peygamberin beşer yönü ile ilgili nakillere yer verilmemiştir. Resûl-i Ekrem’in (sav) sünnetine bağlılık, bu çerçevede tespit edilmiş elli bir konu başlığı altında anlatılmıştır. Elli bir konu seçilmesi kameri takvimin elli bir hafta olması ile bağlantılı olup bu içerik hadis ders halkaları için de haftalara bölünmüş yıllık bir program oluşturmaktadır.”