Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Ehl-i Beyt Sevgisi

13 Aralık 2009 Pazar Sonpeygamber.info / Kitaplık


Dr. Ömer Menekşe, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 

Image

Dr. Ömer Menekşe'nin derlediği kitapta, Osmanlı'da Ehl-i Beyt sevgisi, Ehl-i Beyt anaları, Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın evliliği, Hz. Ali'de yönetim anlayışı, Hz. Ali'nin hutbeleri, Hz. Ali'nin özdeyişleri ve Hz. Ali'nin vasiyetine yer veriliyor. Kitabın önsözünde milletin asırlardır Hz. Muhammed (sav)'e derin bir muhabbet beslediği, O'na duyulan aşkın büyük bir sevgi atmosferi oluşturduğu kaydedilerek bu sevginin Hz. Muhammed (sav)'in şahsıyla sınırlı kalmadığı, Ehl-i Beytine, yakınlarına, ashabına, yaşadığı yerlere ve kullandığı eşyalara kadar geniş bir alanda kendini gösterdiği belirtiliyor. İslamiyet'in ilk dönemlerinden itibaren Hz. Peygamber'in ailesi ve soyunu ifade etmek üzere özel ad olarak kullanılan Ehl-i Beyt ifadesinin edebiyattan sanata kadar kültürümüzün pek çok alanında yer ettiği ve ilimle ameli, hayatla ahlakı, hikmetle irfanı buluşturan, sevgi, rahmet ve bağışlamanın adresi haline gelen kutlu bir nesli anlattığı vurgulanıyor.

Kitapta Hz. Ali için ‘cesaretli, kahraman, yardımsever, cömert, alçakgönüllü, adaletli, fedakar, dürüst, güvenilir, ahlaklı' nitelendirmesi yapılarak model insan oluşunda en büyük etkenin, onun Peygamberimiz'in terbiyesinde yetişmiş olmasıyla açıklanabileceği tespiti yapılıyor.  

Hz. Ali'nin Özdeyişleri  ve Vasiyeti:

Kitapta yer verilen ve Hz. Ali'ye ait olduğu belirtilen bazı özdeyişler şunlar:

 • Adalet günü, zalim bir kimse için mazluma zulmettiği günden daha çetin ve şerlidir.
 • Hak, körelmez bir kılıçtır.
 • Verilen söz, vaktinde yerine getirilmesi gereken bir borçtur.
 • Cehaletten daha tehlikeli bir hastalık yoktur.
 • Bulutlu sema gibi olma, güneşli sema gibi açık ol.
 • Sen rızkını nasıl ararsan, rızkın da seni öyle arar.
 • Çocuklarınızı bulunduğunuz zamana göre değil, gelecek zamana göre terbiye ediniz.
 • Kişi, dilinin eseridir.
 • Güler yüz göstermek cömertlik yerine geçer.
 • İstişareyi terk ederek doğru yol bulunmaz.
 • Hiç şüphe yok ki vatan için bin kılıç darbesiyle ölmek, yatağında ölmekten daha şereflidir.
 • Cennetin anahtarı sabırdır.