Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hazreti Ömer ve Nebevi Sünnet

13 Aralık 2009 Pazar Sonpeygamber.info / Kitaplık


Ebubekir Sifil, Kayıhan Yayınları - 2007

Image

Hz. Ömer (ra)'i konuşmak, Kur'ân'ı, sünneti, sahabeyi, fıkhı, hadisi konuşmaktır. Ortaya koyduğu icraatlarla tarih boyunca olduğu gibi, günümüzde de en çok konuşulan, tartışılan, hakkında müstakil eserler yazılan sahabi olma özelliğini sürdüren Hz. Ömer Kur'ân'ı ve sünneti nasıl anladı, nasıl yorumladı ve hayata nasıl aktardı?

Hilafette bulunduğu zaman dilimini, İslam toplumunun "değişim" olgusuyla ciddi anlamda ilk tanıştığı dönem olarak tesbit etmek doğruysa, Hz. Ömer (ra)'in bugüne de söyleyeceği/söylediği çok şey var demektir.

Günümüzde yaygın olarak ileri sürüldüğü gibi onun dirayetinin ayırdedici vasfı, Kur'ân'ın ve sünnetin lafzına aykırı olsa da ruhuna uygunluğu esas alması mıdır? Hadisler karşısındaki tavrı raviye ve rivayete "güvensizlik" esasına mı dayanmaktadır?

Modern okumalar bize böyle olduğunu söylüyor. Ama ya gerçek bu kadar basit değilse? Ya özelde Hz. Ömer (ra)'in hüküm çıkarmada/vermede esas aldığı hassas ilkeler ve genelde İslam ilim mirası "indirgenmiş okuma"ların kurbanı yapılıyorsa?

Ezber bozucu özelliğiyle sahasında bir "ilk" olan bu çalışmasında yazar, Hz. Ömer (ra)'in Kur'ân ve sünnet/hadise yaklaşımını kolaycılığa prim vermeden irdelemeyi denemektedir.