Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hz. Muhammed (sav)'in Aile ve Akraba Atlası

20 Mayıs 2013 Pazartesi Sonpeygamber.info / Kitaplık


 

Yrd. Doç. Dr. Hayati Yılmaz’ın “Hz. Muhammed (sav)'in Aile ve Akraba Atlası” isimli kitabı Nun Yayıncılık’tan çıktı.

Kitabın tanıtım metninde kitapla ilgili şu notlar yer alıyor:

Son peygamber Hz. Muhammed (sav) içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olarak dünyaya geldi, ulvi görevine başlayıncaya kadar da büyük ölçüde onlar gibi yaşadı. Bu sebeple içinde doğduğu ve yaşadığı ortamın iyice bilinmesi, Hz. Peygamber'in ve mesajının daha iyi anlaşılması ve yorumlanmasına çok önemli katkılar sağlayacağı muhakkaktır. Hz. Muhammed'in içinde yaşadığı ortamı tanımanın en iyi yollarından biri de şüphesiz ki, O'nun "yakınları" olan insanları tanımaktır. Hz. Muhammed (sav)'in ailesini, akrabalarını ve hısımlarını tanıtmak, aslında öz itibariyle Hz. Peygamber'i tanıma arzusunun bir sonucudur. İslam tarihinin özellikle Asr-ı Saadet ve Hulefa-i Raşidin dönemlerinde bir şekilde adlarını duyduğumuz - okuduğumuz insanların Hz. Peygamber'in "nesi" olduğunu bilmek, hem bu kişilerin içinde bulundukları olayları ve hadisleri değerlendirmede, hem de Hz. Peygamber'in onlara karşı tutumlarını anlamada bize yardımcı olacaktır. Bu araştırmada, kendilerinden özgeçmişleri bağlamında bahsedilen 234 kişi ile bunların etraflarında adları geçen yaklaşık 950 kişinin Hz. Peygamber ile olan "yakın"lığını bulacaksınız.

 

Künyesi:

Eserin Adı:  Hadis Rivayetine Katkıları Bağlamında “Hz. Muhammed (sav)'in Aile ve Akraba Atlası”

Yazarı: Hayati Yılmaz

Yayınevi: Nûn Yayıncılık

Yayım yılı: 2012–2

Sayfa Sayısı: 328