Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hz. Peygamber'in Eğitim ve Öğretimi

16 Haziran 2014 Pazartesi Sonpeygamber.info / Kitaplık


Ülkemizde İslami eğitim hususunda yapılan araştırmalar göz önüne alındığında, din eğitiminin çıkış noktası ve işleyişi üzerine çok az kaynağa rastlıyoruz. Bu alanda karşılaşılan eksikliği biraz olsun kapatabilmek adına “Rasûlullah (sav) Döneminde Eğitim ve Öğretim” adıyla bir kitap kaleme aldı Şakir Gözütok.

İslam dininin, ümmi bir peygambere ve okuma-yazmanın yaygın olmadığı bir topluluğa ilk hitabında “Oku” emriyle ve yazı malzemesi olan kalemle öğretmeye dikkat çeken ifadelerle vahyolunması, adeta İslam toplumuna önlerinde duran yegane problemin “okumak” olduğu ve bu problem halledilmeden dinin künhüne varılamayacağı fikrini vermektedir.

Kitap toplam dört bölümden oluşuyor. Birinci bölüm “İslam’ın Zuhuru Esnasında Arabistan’da Genel Durum” üst başlığı ile Arabistan’da ekonomik, sosyal ve dini hayatı anlatırken, dönemin geleneklerinden biri olan edebiyat üzerinde duruyor.

İkinci bölümde “İslam’dan Önceki Dönemde Eğitim ve Öğretim” konusunu işleyerek Arap yazısının genel tarihi, Hicaz bölgesine girişinden bahsediyor. Ayrıca İslamiyet öncesi Mekke ve Medine’de genel hatlarıyla okuma yazma oranları ve çeşitli eğitim kurumlarını inceliyor.

İslam’ın Zuhurundan Sonra Eğitim ve Öğretim Durumu” konusu üçüncü bölümde inceleniyor. Hz. Peygamber’in ilim öğrenme hususundaki hadisleri, kadınların ilim öğrenme konusundaki özgürlükleri, İslamiyet’in gelişiyle birlikte Mekke ve Medine’de okuma-yazma oranlarının nasıl değiştiğini görüyoruz bu bölümde. Ayrıca İslam’ın zuhurunun ardından eğitim kurumları olarak kullanılan mescidlerin, evlerin, küttabların (mahalle mekteplerinin) ilim öğrenmek için nasıl hazırlandığını okuyabiliyoruz.

Son bölümde ise “Rasûlullah (sav) Döneminde Eğitim ve Öğretim” üst başlığı çerçevesinde Hz. Peygamber’in ilim öğretmek için kullandığı metotları görüyoruz. Ferdi eğitim ve aile içinde çocukların ve kadınların eğitimi gibi konulara önem veren Hz. Peygamber’in, bunların dışında toplum eğitimi için de neler yaptığını dördüncü bölümde okuyoruz.

İslam’ın şekillendiği kurumları, İslam öncesi dönemden itibaren karşılaştırmalı bir anlatımla hazırlanan kitapta, Hz. Peygamber dönemini de ihtiva eden eğitim, öğretim ve okuma-yazma gibi hususları toplu olarak buluyoruz.

“Çok iyi bilinir ki, İslam dini ilime özel bir değer atfetmiştir. İlim ve onun çerçevesinde kurulan evren, ayet ve hadislerde yeterince vurgulanmıştır. İslam dininin, ümmi bir peygambere ve okuma-yazmanın yaygın olmadığı bir topluluğa ilk hitabında “Oku” emriyle ve yazı malzemesi olan kalemle öğretmeye dikkat çeken ifadelerle vahyolunması, adeta İslam toplumuna önlerinde duran yegane problemin “okumak” olduğu ve bu problem halledilmeden dinin künhüne varılamayacağı fikrini vermektedir” diyen Şakir Gözütok, “Rasûlullah (sav) Döneminde Eğitim ve Öğretim” isimli bu kitabı ile 15 asır öncesinin ilim tahsili, İslami eğitim ve öğretim konularıyla içinde bulunduğumuz yüzyıla bir ışık tutmuş oluyor.

 

 

Künyesi:

 

Kitabın Adı: Rasûlullah (sav) Döneminde Eğitim ve Öğretim

Yazarı: Prof. Dr. Şakir Gözütok

Yayınevi: Nesil Yayınları

Yayın Yılı: 2014

Sayfa Sayısı: 254