Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hz. Peygamber ve Beddua

14 Nisan 2016 Perşembe Sonpeygamber.info / Kitaplık


Doç. Dr. Arif Ulu’nun kaleme aldığı Hz. Peygamber ve Beddua isimli kitap geçtiğimiz günlerde Rağbet Yayınları’ndan çıktı. Hz. Peygamber’le ilgili çok fazla üzerinde durulmayan bir konuyu ele alan kitap, konuyu Hadis ilmi çerçevesinde inceliyor.

Kitapla ilgili olarak basın bülteninde aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

“Hz. Peygamber’in beddua edip etmediği meselesi pek çok Müslümanın zihnini meşgul eden önemli konulardan biridir. Temel Hadis kaynaklarında yer alan bazı rivayetlerde, Hz. Peygamber’e nispetle beddua olarak nitelenebilecek bir takım ifadelerin varlığı, bu konudaki zihin karışıklığının ana zeminini teşkil etmektedir. Bu meselenin bir problem olarak varlığını sürdürmesinin bir sebebi de konuyla ilgili zikredilen değerlendirmelerin büyük bir kısmının, ilmî kriterler esas alınmadan yapılıyor olmasıdır. Nitekim bu değerlendirmelerin; konu ile ilgili rivayetleri herhangi bir tasnife tabi tutmadan, sıhhat yönünden incelemeden, gerçekte bir beddua olup olmadığı ve nasıl anlaşılması gerektiği hususunda kapsamlı bir araştırmada bulunmadan yapıldığı görülmektedir. Elinizdeki bu eser, Hz. Peygamber’in bedduaya yaklaşımını, beddua edip etmediğini, kaynaklarda O’na nispetle yer alan bedduaların gerçekte O’na ait olup olmadığını ve şayet O’na aitse nasıl anlaşılması gerektiğini Hadis ilminin kriterlerine göre incelemektedir.”

Künye

Kitabın Adı: Hz. Peygamber ve Beddua

Yazar: Doç. Dr. Arif Ulu

Yayınevi: Rağbet Yayınları

Yayın Tarihi: Mart 2016

Sayfa Sayısı: 384