Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hz. Peygamber ve Kudüs’ün Fethi

30 Ocak 2023 Pazartesi Sonpeygamber.info / Güncel


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı hocalarından Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Maruf Ömer’in Medine’den Kudüs’e: Hz. Peygamber’in (sav) Beytü’l-Makdis’i Fetih Stratejisi isimli çalışması Mualla Zeyrek’in çevirisi ve Ketebe Yayınları etiketiyle ilgililerinin istifadesine sunuldu. Hz. Peygamber ve Kudüs ile ilgili pek çok uluslararası yayını bulunan Dr. Abdullah Maruf, uluslararası akademide Kudüs araştırmaları konusunda akla gelen ilk isimlerden biri. Yazar, bu çalışmasında Kudüs’ün 638’de Hz. Ömer tarafından ilk kez fethedilmesi hadisesini merkeze alarak fethi hazırlayan süreçlere ve Hz. Peygamber’in fetihteki rolüne ilişkin sorulara cevap vermeye çalışıyor. Başta Kudüs araştırmaları olmak üzere İslam tarihi alanında çalışan araştırmacılara önemli bir kaynak sunan Maruf’un bu çalışması, yayıncısı tarafından şu ifadeler ile tanıtıldı:

“Medine’den Kudüs’e, akademik çalışmaları Kudüs araştırmalarına odaklanan ve bu sahada akla ilk gelen isimler arasında olan Dr. Abdullah Maruf Ömer’in, Kudüs’ün 638’de Hz. Ömer tarafından ilk kez fethedilmesinin arka planına odaklanıyor. Aynı zamanda bu çalışma, Hz. Peygamber’in (sav) Kudüs (Beytü’l-Makdis) ile olan irtibatının yalnızca isrâ ve miraç hadisesiyle sınırlı olmadığını ortaya koymaya çalışıyor. Bu meyanda, Beytü’l-Makdis’in Müslümanlar tarafından ilk kez fethedildiği dönemin berrak bir resminin çizilebilmesi için bir dizi sorunun peşine düşüyor: Müslümanları Beytü’l-Makdis’i fethetmeye iten sebep neydi? Hz. Peygamber’in, fethin gerçekleştirilmesinde nasıl bir rolü vardı? Hz. Peygamber, bizatihi fethin yolunu mu açmıştı? Neticede çalışma, Beytü’l-Makdis’e Müslümanlar tarafından gerçekleştirilen ilk fethin şekillenmesinde Hz. Peygamber’in (sav) göz ardı edilemez rolünü ve stratejilerini ele alıyor. Abdullah Maruf Ömer’in haritalarla ve belgelerle desteklenen, Arapça ve İngilizce çok geniş bir literatüre dayanan ve özgün bir yaklaşım sunan çalışması, hem alana önemli bir katkı sunacak hem de ilgililerin farklı bir perspektif kazanmasına yardımcı olacaktır.”