Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

IV. Hadis Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

22 Kasım 2022 Salı Sonpeygamber.info / Güncel


İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Hadis Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, 25 Kasım 2022 tarihinde 09.00 ila 18.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bekir Kuzudişli ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı hocalarından Prof. Dr. Salahattin Polat’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak programda farklı üniversitelerde hadis alanında yüksek lisans ve doktora yapan on öğrenci tebliğlerini sunacak. Her bir oturumda sunulan tebliğler, alanında uzman on akademisyen tarafından müzakere edilecek. Programı takip etmek için gerekli oturum bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Üç oturumdan oluşan sempozyumun katılımcıları ve sunacakları tebliğlerin başlıkları şöyle:

Açılış (09.00 - 09.45)

Prof. Dr. Bekir Kuzudişli

Prof. Dr. Salahattin Polat

Birinci Oturum (10.00 - 11.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bünyamin Erul

Fatih Dost: Mehmet Zihni Efendi’nin el-Hâkâik mimmâ fi’l-Câmi‘i’s-sagîr ve’l-Meşârik Adlı Eserinin Değerlendirilmesi
Müzakereci: Doç. Dr. Muhammet Beyler

Ömercan Kaçar: Modern Fas’ın Şafağında İktidar-Yorum İlişkisi: Muhammed Fudayl ez-Zerhûnî ve el-Fecru’s-satî‘ Adlı Eseri
Müzakereci: Prof. Dr. Zişan Türcan

Fatime Güldal: İbn Hacer’in Sosyokültürel Bilgilere Müracaatının Şerhine Katkısı
Müzakereci: Doç. Dr. Mustafa Macit Karagözoğlu

İkinci Oturum (14.00 - 16.00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Ertürk

Ayhan Çakıroğlu: Tek Şahit ve Yemin ile Hüküm Verme Rivayeti Bağlamında Ekollerin Hadisleri Kur’an’a Arz İlkesine Yaklaşımları
Müzakereci: Prof. Dr. Mehmet Özşenel

Mehmet Emin Tülü: Metni İlletli Rivayetler ile Metin/Muhteva Tenkidi Kavramlarının Mukayeseli İncelemesi
Müzakereci: Doç. Dr. Muhittin Düzenli

Talha Yalnız: Rivayetlerde Ayıklama ve Taktî‘ Yapmanın Cerh-Ta‘dîl’e Etkisi: Ebü’l-Kâsım el-Ka‘bî el-Belhî Örneği
Müzakereci: Doç. Dr. Halil İbrahim Turhan

Emine Dal: İsnâd Tedlisinin Hükmü: Mu‘an‘an Rivayetlerin Kabulünde Râvinin Tedlis Oranı
Müzakereci: Prof. Dr. Veysel Özdemir

Üçüncü Oturum (16.15 - 17.45)

Oturum Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Hansu

Rıdvan Talha Yücedağ: Medineli Aile İsnâdları
Müzakereci: Doç. Dr. Fatma Kızıl

Enes Bolat: Şehirlerin Faziletine Dair Rivayetlerin Sıhhat Problemi Bağlamında Goldziher Eleştirisi
Müzakereci: Dr. Fatma Betül Altıntaş

Feyzanur Akbaşoğlu: Batılı Bir Araştırmacının Gözünden Hadis Usulünün Başlangıcı
Müzakereci: Dr. Dilek Tekin

Kapanış (17.45 - 18.00)