Kültürümüzde Ramazan

 

Eski Zamanlarda Ramazan Hazırlıkları

Dosyalar / Kültürümüzde Ramazan / Refik Halit Karay


 Benim çocukluğumun Ramazanları karakışa rastlamıştı.

Onun içindir ki, kulağımda kalan ilk davul sesi oldukça kof ve hayli neşesizdir. Zira deri, rutubetten porsumuş bulunurdu; ayrıca kapalı camlar ve kafesler ardından ses, içeriye boğuklaşarak girerdi.

devamını oku 25 Nisan 2018 Çarşamba

Seyyahların Gözünden İstanbul’da Ramazan

İstanbul, tarih boyunca seyahatnamelere en çok konu olan, seyyahların dikkatini en çok çeken şehirlerin başında gelir. İspanyol romancı Juan Goytisolo, bu çalışmaların XVI. yüzyıla kadar uzandığını ve dünya kültür tarihinde İstanbul seyahatnameleri hakkında başlı başına bir literatürün oluştuğunu söyler.
devamını oku 17 Ekim 2010 Pazar

İlk Orucum

Dosyalar / Kültürümüzde Ramazan / Hüseyin Rahmi Gürpınar
Oruç ben yaşta çocukların ifasına tahammül edemedikleri büyük sevaptır. Eğer bir gün tutmaya dayanabilirsem hacı ninem büyük babamın anası, bu orucu benden bir mecidiyeye satın alacaktı.
devamını oku 17 Ekim 2010 Pazar

Mahyacılığa Dair

Dosyalar / Kültürümüzde Ramazan / Samiha Ayverdi


Ramazan'ın zevk ve şevk faslı teravihten sonra başlardı. Namazlarını camide kılanlar için heyecanlı tahminlere yol açan, gecenin mahyaları idi. Zira mahyacılık, gelişi güzel bir heves işi, kolayına başarılır bir hüner değildi.

Birinci Sultan Ahmed zamanında başladığı rivayet edilen..


devamını oku 17 Ekim 2010 Pazar

Hoş Âmedi

Dosyalar / Kültürümüzde Ramazan / Ercüment Ekrem Talu


Safa geldin ya Şehr-i Ramazan! Hem bu sene inşallah bize safalar büyük safalar getirdin.

...

Merhaba ey mübarek mâh-ı gufran! Merhaba ey zavallıların, ümitsizlerin, fukaranın, biçaregânın gönlüne tesliyet, yüzlerce milyon ehl-i imana mağfiret tebşir eden..


devamını oku 17 Ekim 2010 Pazar

Eski İstanbul'da Işıklı Geceler

Dosyalar / Kültürümüzde Ramazan / Beşir Ayvazoğlu


Sokaklar hareket halinde yüzler ce fenerle doludur ve kalabalık bir ateş böceği kafilesi halinde camiye doğru akmaktadır. Mahya'yı İlk defa o akşam gördüğünü söyleyen Halide Edip, "Minareden minareye havada uzanan ışıktan yazılar, mavi kubbede ne garip ve tabiatüstü bir nur tecellisi İdi.


devamını oku 14 Ekim 2010 Perşembe

Camilerde Kurulan Sergiler

Dosyalar / Kültürümüzde Ramazan / Abdülaziz Bey


"Ramazanda büyük selâtin camilerinin avlularına ve özellikle Hazret-i Halid, Fatih Sultan Mehmed, Sultan Beyazıd, Ayasofya Camilerinin avlularına sergiler kurulurdu. Bu sergilerde tesbihçiler tesbihleri ve sahaf denen kitapçılar, çeşit çeşit nefis...
 


devamını oku 14 Ekim 2010 Perşembe

Diş Kirası

Eskiden hali vakti yerinde olan aileler, ramazanda iftara davet ettikleri zengin fakir herkese evden ayrılırlarken diş kirası olarak bir miktar para veya kıymetli bir eşyayı hediye verirlerdi.
devamını oku 12 Ekim 2010 Salı

Konaklarda Teravih

Dosyalar / Kültürümüzde Ramazan / Abdülaziz Bey


Kibar konaklarında adi günlerde de imam bulunur, sabah akşam ve yatsı namazlarını ev halkı cemaatle kılar, ağalardan uygun biri müezzinlik ederdi. Ramazanda ise çoğunlukla konak imamı teravih kıldırmazdı; dıştan musikişinas bir imam ve güzel sesli müezzinler tutulması adetti.


devamını oku 11 Ekim 2010 Pazartesi

Bir Ramazan Gecesi

Dosyalar / Kültürümüzde Ramazan / Ruşen Eşref Ünaydın


Pencereden İstanbul'un minarelerine bakıyordum: Şurada burada şerefeler birdenbire aydınlanıveriyor, güya karşı ufukta küme küme ateş böcekleri uçuşuyordu. Çocukluğumuzdaki ramazanlar aklıma geldi. O vakit müezzinler iftarlarını bitirirler, yarıma doğru şerefelerden üçüzlü kandiller tane tane sarkmaya başlardı.


devamını oku 11 Ekim 2010 Pazartesi

Atik-Valde'den İnen Sokakta

Dosyalar / Kültürümüzde Ramazan / Yahya Kemal Beyatlı


İftardan önce gittim Atik-Valde semtine
Kaç def'a geçtiğim bu sokaklar, bugün yine,
Sessizdiler. Fakat Ramazan mâneviyyeti
Bir tatlı intizâra çevirmiş sükûneti;
Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler,
Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer;
Bakkalda bekleşen fıkarâ kızcağızları..


devamını oku 11 Ekim 2010 Pazartesi