Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer)

 

Hz. Peygamber’in Hayatı Türkçe Sesli KitapSonpeygamber.info Web Portalı ses kütüphanesini genişletiyor.


devamını oku 30 Kasım 2015 Pazartesi

Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı


Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah’ın elçisi...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

2 - Hz. Peygamber'in Soyu

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı


Hz. Peygamber’in soyu yirmi birinci kuşaktan atası olan Adnân vasıtasıyla Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’e dayanmaktadır. Bu sebeple Hz. Peygamber’in soyunun da mensup olduğu Kuzey Araplarına İsmâilîler veya Adnânîler gibi isimler de verilmek...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

3 - Hz. Muhammed (sav)'in Doğumu

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı


Hz. Peygamber Arap yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinde yer alan Mekke şehrinde dünyaya geldi. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bunun sebebi o sırada Araplar arasında belirli bir takvimin kullanılmamasıdır.


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

4 - Hz. Muhammed (sav)'in Çocukluğu ve Gençliği

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı


Hz. Muhammed (sav) doğumunun ardından bir süre annesi Âmine’nin yanında kalmış, daha sonra âdet olduğu üzere sütanneye verilmiştir. Çocukların sütanneye verilmesinde temel sebep çocukların şehir yerine daha sağlıklı olan çöl havasında büyümelerini...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

5 - Hz. Muhammed (sav)'in Hz. Hatice ile Evlenmesi

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı


Hz. Hatice, Kureyş’in ileri gelenlerinden Huveylid b. Esed’in kızı olup soyu dedelerinden Kusay’da Hz. Muhammed (sav)’in nesebi ile birleşir. Hz. Peygamber’den önce iki defa evlilik yapmış olan Hz. Hatice soylu, güzel ve zengin bir hanımdı. İkinci kocasının ölümünden...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

6 - Kâbe Hakemliği

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı


Hz. Muhammed (sav)’in otuz beş yaşlarında iken gerçekleştirilen Kâbe tamiri sırasında Kureyşliler arasında yaptığı hakemlik önemli bir mahiyet taşımaktadır. Milâdî 605 yılında Kureyşliler, yangın ve sel baskınlarından zarar gördüğü için Kâbe’yi yeniden inşâ...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

7 - İlk Vahyin Gelişi

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı


Hz. Muhammed (sav)’in Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilişi kırk yaşında olmuştur. Kâbe’nin tamiri ve Hacerülesved’in yerine konulmasından sonra onun, Allah hakkında düşünmeye, O’na nasıl iman ve ibadet edileceğini araştırmaya...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

8 - Vahyin Kesilmesi

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı


İlk vahyin ardından bir süre vahiy kesintiye uğradı. İlk vahyin ağırlığı ve zorluğu henüz tam ortadan kalkmamışken vahyin kesilmesi Hz. Peygamber’i endişeye sevketti. Sık sık Hira mağarasına gidiyor ve Cebrâil’in gelmesini gözlüyordu, fakat...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

9 - İlk Müslümanlar

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı


Hz. Peygamber o andan itibaren çevresindeki insanları İslâm dinine davet etmeye başladı. Bu davet üç yıl kadar gizlice sürdü. Hz. Hatice’nin ardından yakın dostu Ebû Bekir, Ali b. Ebû Tâlib ve Zeyd b. Hârise, kızları Zeyneb, Rukıyye ve Ümmü Külsûm...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

10 - Açık Davetin Başlaması

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı


Mekke’de nübüvvetin 4. yılından itibaren İslâm daveti açıktan yapılmaya başlandı. Hz. Peygamber’in ilk ve en önemli muhatabı Kureyşliler oldu. Putlarını Kâbe’nin içine ve çevresine yerleştiren Kureyşliler Hz. İbrâhim ve İsmâil’den beri devam eden hac...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

11 - Habeşistan'a Hicret

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı


Yukarıda kısaca bahsedildiği gibi İslâmiyet Mekke’de yavaş yavaş yayılırken müşriklerin müslümanlara karşı tavırları da sertleşmiş, onların sözlü tepkilerine fiilî müdahaleleri de eklenmişti. Ashabının mâruz kaldığı zulüm ve işkencelere son derecede...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

12 - Kureyş'in Boykotu

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı


Kureyşliler, Hamza ile Ömer’in İslamiyet’i benimseyişi ile güç kazanan Rasûl-i Ekrem’i etkisiz hale getirmeye karar verdiler; bu amaca ulaşıncaya kadar Haşimoğulları ve Muttaliboğulları’yla mevcut olan akrabalığa ve hukuka riayet etmeyeceklerini söyleyip...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

13 - Hüzün Yılı

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı


Peygamberliğin 10. yılında, Hz. Peygamber’i her zaman desteklemiş olan amcası Ebû Tâlib ve kendisiyle yirmi beş yıl mutlu bir hayat sürdüğü hanımı Hz. Hatice (10 Ramazan/19 Nisan 620) üç gün arayla vefat ettiler. Onların ölümü Rasûl-i Ekrem’i ve müslümanları...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

14 - Taiflileri İslam'a Davet

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı


Gelişen olaylar çizgisinde Kureyşliler’in Hz. Peygamber’e karşı sergiledikleri sert davranışlar artış gösteriyordu. Esasen İslâmiyet’i tebliğ açısından Kureyşliler’e yapabilecek bir şey de kalmamıştı. Peygamberliğin 10. yılından hicrete kadar geçen...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma