Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Muhteşem Bir Kıraat ve Zarif Bir Yorumla Peygamberlerin Duaları / Senai Demirci ve İbrahim Helalşah

25 Ağustos 2011 Perşembe Dosyalar / Ramazan ve Bayram


Sonpeygamber.info Web Portalı olarak özgün ve özel bir çalışmayı daha sizler için hazırladık. Kur'ân-ı Kerîm'de yer alan "peygamberlerin duaları"nı bir araya getirdiğimiz çalışmada ayetlerin orijinallerinin kıraati İbrahim Helalşah tarafından yapıldı.

Kur'ân-ı Kerîm'deki bize mağfiret kapılarını aralayacak bu dua ayetlerinin Türkçe mealleri ise Senai Demirci tarafından seslendirildi.

 

Kur'ân-ı Kerîmden Peygamberlerin Duaları - Okuyan: İbrahim Helalşah

[audioplayer mp3="/images/upload/media/helalsah-ayetler-dualar-en-son8126184344.mp3" ogg="/images/upload/media/helalsah-ayetler-dualar-en-son8126184344.ogg" width="634"][/audioplayer]

 

Kur'ân-ı Kerîmden Peygamberlerin Duaları (Meal) - Seslendiren: Senai Demirci

[audioplayer mp3="/images/upload/media/senai-ayetler9035760760.mp3" ogg="/images/upload/media/senai-ayetler9035760760.ogg" width="634"][/audioplayer]

 


© YASAL UYARI: Bu sayfada yer alan sesli eserler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif koruması altındadır. Eserler izinsiz olarak kopyalanamaz, üzerlerinde hiçbir bir değişiklik yapılamaz, başka bir platform veya yayın aracı ile dağıtıma sunulamaz. 

 

 

KUR'ÂN'DAN PEYGAMBERLERİN DUALARI

Not: Ayetler ve mealleri ses dosyalarındaki yerlerine göre sıralanmışlardır.

1 / Furkan, 74

 “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.” 

 


 

2 / Müminun, 109

“Ey Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi bağışla, bize merhamet et, sen erhamürrâhiminsin, merhamet edenlerin en merhametlisi sensin. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.” 

 


 

3 / Neml, 19

“Ey Rabbim! Beni, bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!” 

 


 

4 / Yunus, 10

“Subhanallah. Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım! Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Elhamdulillahi rabbilalemin.” 

 


 

5 / Al-i İmran, 26

“Ey mülkün sahibi! Ey Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Mülkü dilediğinden çeker alırsın. Sen dilediğini aziz edersin. Sen dilediğini zelil edersin. Hayır senin elinde. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla güç yetirensin.” 

 


 

6 / Bakara, 201

“Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, bize ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.” 

 


 

7 / Al-i İmran, 8-9

“Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan o günde insanları bir araya toplayacaksın.  Allah, vaadinden dönmez.” 

 


 

8 / Ahkaf, 15

“Rabbim! Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükredecek ve senin razı olacağın salih ameller işleyecek ilhamı nasib eyle. Neslimi de salih kimseler yap.  Ben sana döndüm, yalnız sana dönücüyüm. Muhakkak ki ben sana teslim oldum, sana teslim olanlardanım.” 

 


 

9 / Araf, 23

“Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz.” 

 


 

10 / Fatır, 1-2

“Hamd, semaları ve arzı yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'adır. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz her şeye kaadirdir O. Allah insanlar için ne rahmet açarsa, kimse onu tutamaz, engelleyemez. Neyi de engellerse, bundan sonra onu kimse gönderemez. O, azizdir, hakimdir, izzet O'na aittir, her işi hikmetlidir.” 

 


 

11 / Araf, 47

“Ey Rabbimiz! Bizi zalim toplumla beraber kılma.” 

 


 

12 / Bakara, 32

“Subhansın sen. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederiz. Biz bilmeyiz, sen bilirsin. Bizim bildiğimiz senin bize bildirdiğindir. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle edersin.”

 


 

13 / Bakara, 128

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul buyur. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin ve çok merhametlisin.” 

 


 

14 / Mümtehine, 4-5

“Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet senindir.” 

 


 

15 / Tahrim, 8

“Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter.” 

 


 

16 / Haşr, 10

“Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen rahmansın, rahimsin, erhamürrâhiminsin.” 

 


 

17 / Taha, 114

“Rabbim! İlmimi arttır, ziyade eyle.” 

 


 

18 / Enbiya 89

“Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Varislerin en hayırlısı sensin.” 

 


 

19 / Mümin, 7-8-9

“Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azâbından koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları da, kendilerine vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet senindir. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş olursun. İşte asıl zafer budur.”