Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Müşterek Râvi Teorisi ve Tenkidi Kitabı Çıktı

22 Nisan 2014 Salı Sonpeygamber.info / Kitaplık


 

Yrd. Doç. Dr. Fatma Kızıl'ın "Müşterek Râvi Teorisi ve Tenkidi" adlı doktora tezi İsam Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. Hadislerin ortaya çıktığı dönemi tespit etmek üzere Batı’da uygulanan tarihlendirme yöntemleri, oryantalist paradigmanın, hadis literatürünün büyük kısmının uydurma haberlerden müteşekkil olduğu şeklindeki öncülüne dayanarak geliştirilmiştir. Bu çalışmada söz konusu paradigmanın öncüllerinin, hadis tarihlendirmesine etkisi örneklerle tahlil edilmekte, oryantalistlerin bakış açısı farklılığından kaynaklanan yorumları ele alınmaktadır. Çalışmanın tenkitten ibaret kalmaması ve hadis usulüne katkıda bulunabilmesi amacıyla, seçilen bir hadis grubu üzerinden müşterek râvi merkezli isnad-metin analizini klasik İslami paradigma içerisinde uygulama imkânı araştırılarak, ulaşılan sonuçlar hadis rivayet tarihi açısından tahlil edilmektedir. 

 

 

 

 

 

Künye:

Kitabın Adı: Müşterek Râvi Teorisi ve Tenkidi

Yazarı: Yrd. Doç. Dr. Fatma Kızıl

Yayınevi: İsam Yayınları

Yayın yılı: 2014

Sayfa Sayısı: 543