Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Peygamberimiz'in Beden Dili

13 Aralık 2009 Pazar Sonpeygamber.info / Kitaplık


Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karataş, Nun Yayıncılık - 2008  Image

Hz. Peygamber'in beden dili ve iletişim tekniklerini, çağımızdaki iletişim ve beden dili verileriyle karşılaştırmak, Peygamber'in bu alandaki uygulamalarının da örnek alınabilmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmış ilginç bir kitap "Hz. Peygamber'in Beden Dili". Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karataş'ın kaleme aldığı eser, Hz. Peygamber'in beden dilini ve davranış modellerini ele alarak etraflıca değerlendiriyor. Üç bölüm halinde sunulan çalışma, kutsal kitaplardan ve hadislerden yola çıkılarak hazırlanmış.

Birinci bölümde, konuyla ilgili modern kaynaklardan yararlanarak, beden dilinin tanımı, kapsamı ve önemi anlatılmış, beden dili türleri detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur.

İkinci bölümde, bilimin verileri çerçevesinde başta hadis kaynakları olmak üzere ilgili tarih ve siyer eserleri incelenerek Hz. Peygamber'in beden diliyle ilgili uygulamaları tespit edilmiştir.

Üçüncü bölümde ise, model insan, model alma ve davranış konuları psiko-sosyal açıdan ele alınmış, Hz.Peygamber'in yüce ahlakından kaynaklanan davranış modelleri örneklerine yer verilmiştir.

"Hz. Peygamber'in Beden Dili", okurlara Efendimizin jest ve mimiklerini, konuşurken, bir konuyu anlatırken aldığı hali ve yaşadığı olaylara karşı nasıl bir tutum sergilediğini anlatan güzel bir çalışma.