Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Prof. Dr. Adnan Demircan'dan Üç Yeni Kitap

20 Şubat 2015 Cuma Sonpeygamber.info / Kitaplık


Prof. Dr. Adnan Demircan’ın “Fitne: Kardeşlerin Savaşı”, “Raşid Halifeler” ve “Cahiliye Arapları” isimli üç yeni kitabı Beyan Yayınları’ndan çıktı.

 

Fitne: Kardeşlerin Savaşı

“Günümüzde Müslümanların karşılaştıkları sorunları sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmeleri için ashab dönemini mutlaka önyargılardan uzak bir şekilde anlamaları ve çözümlemeleri gerekir. Hz. Peygamber'in vefatından çeyrek asır sonra ortaya çıkan ve İslâm medeniyetinde derin izler bırakan, ashab arasında çatışmalara sahne olan döneme birinci fitne dönemi denebilir. Bu fitne, İslâm toplumunda derin izler bırakmıştır. Fitneye bulaşanlarla ilgili cevabı kolay verilemeyen bir yığın soru, zihinleri meşgul etmeye devam etmekte ve önemini korumaktadır.
Bu çalışmada, ashab dönemi olaylarının tespit ve tahlilinde karşılaşılan temel sorunların tespiti ve bu dönem olaylarının nasıl anlaşılması gerektiğine yönelik bir çözümleme denemesi yapılmıştır.”

Künye:

Kitabın Adı: Fitne-Kardeşlerin Savaşı

Yazarı: Prof. Dr. Adnan Demircan

Yayınevi: Beyan Yayınları

Yayın Yılı: 2015

Sayfa Sayısı: 160

 

Raşid Halifeler

“Râşid Halifeler dönemi, Müslümanların kâhir ekseriyeti tarafından adeta Hz. Peygamber döneminin devamı olarak kabul edilmektedir. Özellikli ilk iki Halife'nin icraatları ve görüşleri, sonraki dönemlerde referans olarak kullanılmıştır. Râşid Halifeler dönemindeki bütün başarılara rağmen, Arap toplumunun geçirdiği sosyal değişim başta olmak üzere birçok sosyal, siyasal, ekonomik, dinî ve kültürel etken, Râşid Halifelerin iktidar döneminde bazı karışıklıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Kısa bir dönem olmasına rağmen Râşid Halifeler dönemi, birçok yönüyle ilgiyle incelenmesi ve öğrenilmesi gereken bir dönemdir. Sonraki dönemlerin sosyal, dinî, siyasî, hukukî, ekonomik ve kültürel gelişim ve değişiminde dönemin karar ve icraatlarının önemi, bu dönemin daha iyi anlaşılmasını gerekli kılmaktadır.”

Künye:

Kitabın Adı: Raşid Halifeler

Yazarı: Prof. Dr. Adnan Demircan

Yayınevi: Beyan Yayınları

Yayın Yılı: 2015

Sayfa Sayısı: 160

 

Cahiliye Arapları

“Hz. Peygamber'in getirdiği evrensel mesajın daha iyi anlaşılması için İslâm'ın doğduğu bölge ve dönemin ciddi bir incelemeye tabi tutulması gerekir. Son Peygamber'in geldiği toplumu ve bu toplumun temel dinamiklerini bilmeden İslâm'ı doğru anlamak ve İslâm Tarihinin ilk dönemindeki gelişmeleri isabetli bir şekilde tahlil edebilmek mümkün değildir.
Bilindiği gibi Hz. Muhammed (sav), ömrünün yaklaşık üçte ikisini peygamberlikten önce Mekke'de, putperest Araplar arasında geçirdi. İslâm Tarihinin ilk dönemleri hakkında ülkemizde nispeten daha fazla çalışma yapıldığı halde Cahiliye dönemi üzerine yapılan araştırmalar oldukça azdır.
İslâm toplumu ile İslâm öncesi Arap toplumu arasında farklılıklar ve çatışmalar olduğu gibi benzerlikler de bulunmaktadır. Zira İslâm, doğduğu toplumun uygun gördüğü değerlerini reddetmemiş; olumsuzlukları ıslah etmeyi hedeflemiştir.”

Künye:

Kitabın Adı: Cahiliye Arapları

Yazarı: Prof. Dr. Adnan Demircan

Yayınevi: Beyan Yayınları

Yayın Yılı: 2015

Sayfa Sayısı: 144