Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Sîreti Sûrette görmek III / Siyer ve Görsel Sanatlar Çalıştayı Yapıldı


Sîreti Sûrette Görmek çalıştay dizisinin üçüncü toplantısı, “Siyer ve Görsel Sanatlar” başlığıyla 25 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
Meridyen Derneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi işbirliği ile Hz. Peygamber’in sanat ve edebiyat formlarıyla anlatımı meselesini kapsamlı bir şekilde ve disiplinlerarası bir perspektifle tartışmaya açmayı hedefleyen bir proje hayata geçirildi. “Sîreti Sûrette Görmek” üst başlığıyla düzenlenmeye başlanan bir dizi çalıştayda edebiyattan sinemaya, klasik sanatlardan musikiye çeşitli sahalarda siyerin ele alınış biçimleri masaya yatırılıyor. İki yıllık bir süre içerisinde farklı sahalar ve temalara odaklanan çeşitli toplantılar ile tamamlanması planlanan projede bir taraftan örnekler üzerinden eleştirel durum değerlendirmesi yapılırken bir taraftan da yapıcı teklifler sunulması amaçlanmakta. 
 
Bu bağlamda 29 Kasım 2017’de “Hz. Peygamber’i Kurmaca Dünyada Yazmak” başlığıyla düzenlenen ilk toplantıda roman ve öykü gibi modern edebî türler ile siyer yazıcılığı arasındaki ilişki ele alınırken 11 Nisan 2018’de “Modern Şiirde Hz. Peygamber’i Söylemek” temasıyla tertiplenen ikinci çalıştayda modern şiirin imkânları üzerinde duruldu. 
 
Çalıştaylarda sunulan tebliğler ve müzakerelerden oluşan "Çalıştay Tebliğler Kitabı, Sîreti Sûrette Görmek I-II / Kurmaca Dünyada Hz. Peygamber’i Yazmak ve Modern Şiirde Hz. Peygamber’i Söylemek"  başlığıyla Meridyen Derneği tarafından kitaplaştırılarak yayımlandı.
 
Sîreti Sûrette Görmek çalıştay dizisinin üçüncü toplantısı, “Siyer ve Görsel Sanatlar” başlığıyla 25 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
 
Dizinin üçüncü toplantısı, Meridyen Derneği Başkanı Melike Koç ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın açılış konuşmalarıyla başladı.
 
“Siyer ve Görsel Sanatlar” Çalıştayının birinci oturumunda Nevin Meriç “Fıkıhta Suret”, Doç. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu “Temsil ve Taklit İlişkisi Açısından Tasvirin Teorik Zemini”, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Taşkent Tasvir ve Oryantalist Yaklaşımlar” başlıklı tebliğlerini sundular.

Birinci Oturum, Dr. Nuh Yılmaz’ın müzakere konuşmasıyla sona erdi.
 
İkinci Oturum, Doç. Dr. Fatımatüz Zehra Kamacı’nın “Çağrı” ve “Muhammed: Allah’ın Elçisi” Özelinde Hz. Peygamber Konulu Filmlerin İslam Tarihi Açısından İncelenmesi”, İhsan Kabil’in  “Sinemada Kutsalın Tasvirinin Estetik Sorunları”, Murat Pay’ın “Hz. Peygamber Hakkında Bir Film Yazmak/Yapmak Mümkün mü?” ve Faysal Soysal’ın “Sanata Neden İhtiyaç Duyarız?” başlıklı konuşmalarının ardından Enver Gülşen’in müzakeresiyle sona erdi.


Toplantının üçüncü oturumu Doç. Dr. Özkan Gözel’in “Bir Sanat Metafiziğimiz Var mı?”, başlıklı sunumuyla açıldı. Betül Çakırca’nın “Bir Müzecilik Meselesi Olarak Kutsalın Sergilenmesi”, Cemal Toy’un “Görselliğin Trajedisi” ve Prof. Dr. Mete Çamdereli’nin “Görsel Anlatıda Temsil ve Tasvir: Hasan Aycın Örneği” başlıklı tebliğlerinin ardından oturum, Ömer Lekesiz’in müzakere konuşmasıyla sona erdi.

Sîreti Sûrette Görmek çalıştay dizisinin üçüncü toplantısı, “Siyer ve Görsel Sanatlar” çalıştayı, Prof. Dr. Fatih Andı ve Fatma Ekinci'nin değerlendirme konuşmalarının ardından soru-cevap bölümüyle sona erdi. 
 
Sîreti Sûrette Görmek III - “Siyer ve Görsel Sanatlar” çalıştayında sunulan tebliğler ve müzakereler, Meridyen Derneği tarafından kitaplaştırılarak yayımlanacak.