Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Siret-i İbn Hişam

17 Nisan 2014 Perşembe Sonpeygamber.info / Kitaplık


İslam kaynakları arasında yazılı kaynakların tarihi, Kur’ân-ı Kerîm’i oluşturan vahyin taşlara, derilere, liflere, kâğıtlara ya da bezlere yazılmak sureti ile bir şekilde yazılı olarak kayıt altına alınması ile başlar.

Zamanın ilerlemesi ve İslam beldelerinin daha geniş bir alana yayılması ile bazı rivayetlerin birbiri ile çelişmesi, farklı hükümler getirmesi ve Kur’ân’a muhalif olması sebebiyle, sahih Sünnet’in tesbit edilmesi çalışması başlamıştır.

Ulema, bu amaçla İslam ümmetinin ibadet, inanç ve hayatlarında kendilerine yön verecek olan temel kaynakların doğrudan Hz. Peygamber’den rivayet edilip edilmediğinin tesbit edilebilmesi için belirli kriterler oluşturmuş; ama Kur’ân-ı Kerîm üzerinde itiraz edilemeyecek bir ittifak sağlandığı için tartışmalar Sünnet’in rivayeti ile yoğunlaşmıştır.

Böyle bir dönemde, Hz. Peygamber'in hayatını yazmak, bir anlamda hadis rivayeti anlamına gelir.

İbn-i Hişam da eserinde, bu anlamda pek çok hadis rivayet etmiş durumdadır. Zaten eserin Peygamberimiz'in kendi dönemi ile ilgili bilgileri içeren bölümü hadis rivayeti şeklindedir. Bu rivayetlerde konular Peygamberimizin hayat kronolojisine göre düzenlenmiştir.

Bunun içindir ki İbn-i Hişam’ın Es-Siretu’n Nebeviyye’si, bir tarih kitabı olmakla birlikte, çeşitli konularda fıkhî konu ve hükümlerin anlaşılması bakımından da bir kaynak kitab olarak kabul edilir. Aynı şekilde pek çok ayetin nüzûl sebebleri ile ilgili gelişmeleri aktarması bakımından da tefsir özelliği taşır.

Asırlar boyunca büyük istifadelere vesile olan Sireti İbn Hişam kitabını Doç. Dr. Abdülvehhab Öztürk Türkçeye tercüme etti. 4 büyük boy cilt olan ve yaklaşık 2 bin sayfadan oluşan eser, tam metin ve eksiksiz tercümedir. Dili sade, akıcı ve sürükleyicidir.

 

Künye:

Eserin İsmi: İslam Tarihi - Siret-i İbn Hişam

Çeviren: Doç. Dr. Abdülvehhab Öztürk

Yayınevi: Kahraman Yayınları

Yayın Yılı: 2014