"Bir kadının ilk çocuğu kız ise o kadın o hane için hayırlıdır" ve "Bir kadın üç kız evlat yetiştirirse mekanı cennet olur" şeklindeki hadis rivayetleri sahih midir? Özellikle ilk rivayet sahih ise bundan "ilk çocuğu erkek olan kadın hayırlı olmaması" sonucu çıkarılabilir mi? Cevaplayan: Serkan Demir (Araş. Gör., İnönü Üni. İlahiyat Fak.)

Hadis kitaplarında kız çoçuğuna sahip olma ve kız çocuğu yetiştirmenin faziletlerine dair pek çok rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetlerin, kız çocuklarına değer vermeyen ve onların diri diri gömülmesini kabullenmiş bir topluma söylendiği göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim Cahiliye dönemi toplumunun zihin yapısını göstermesi açısından şu âyet büyük önemi haizdir:

 
Onlardan birine bir kızının dünyaya geldiği müjdelendiği zaman yüzü kızarır, hiddetinden köpürür. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenmeye çalışır. Kız çocuğunu utana utana tutsun mu? Yoksa toprağa mı gömsün diye düşünür durur. Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.”(Nahl, 58-59)
 
İşte böyle bir ortamda Rasûlullah'ın, kız çocuklarını iyi yetiştirmek ve onlara sahip çıkma ile ilgili birçok hadisi vardır. Bunlardan birkaçı şöyle:
 
Her kim kız çocuklarından herhangi bir şeye (bakıma, terbiyeye) velayet eder ve onlara iyilik edip güzel muamelede bulunursa, o kız çocukları kendisi için cehennem ateşinden koruyan bir perde olurlar.” (Buhârî, Zekât, 10, Edep, 18; Müslim, Birr, 147)
 
Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yanyana bulunacağız” buyurdu ve parmaklarını bitiştirdi. ( Müslim, Birr 149. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 13) 
 
Her kim kız çocukları yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa, bu çocuklar onu cehennem ateşinden koruyan bir siper olurlar.” (Buhârî, Zekât 10, Edeb 18; Müslim, Birr 147. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 13)
 
Bu hadislerden, erkek çocuk yetiştirenlerin benzer mükafatlara erişemeyecekleri anlaşılmamalıdır. Nitekim şu hadislerde herhangi bir cinsiyet ayrımı yoktur.
 
Henüz ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölen her müslümanı Allah, çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar.” (Buhârî, Cenâiz 6, 91; Müslim, Birr 153. Ayrıca bk. Tirmizî, Cenâiz 64; Nesâî, Cenâiz 25; İbni Mâce, Cenâiz 57)
 
"Allah'tan korkunuz; çocuklarınız arasında adaletli davranınız." (Müslim, Hibât 13)
 
Şu hadis ise asıl önemli olanın, yetiştirilen çocuğun cinsiyeti değil yaptıkları olduğunu göstermesi açısından son derece önemlidir:
 
"İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat." ( Müslim, Vasiyyet 14. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vasâya 14; Tirmizî, Ahkâm 36; Nesâî, Vasâyâ 8)
 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin