Soru: Kütüb-i Tis'a hangi eserlerdir? Cevaplayan: Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Dokuz hadis kitabı sırasıyla şunlardır: Buharî'nin Sahihi,  Müslim'in Sahihi,  Ebu Davud'un Süneni,  Tirmizî'nin Süneni,  Nesaî'nin Süneni,  İbni Mâce'nin Süneni,  Darimî'nin Süneni,  İmam Mâlik'in Muvattâsı, Ahmet İbni Hanbel'in Müsnedi.

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin