Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Sûfilere Göre Hz. Muhammed

19 Aralık 2014 Cuma Sonpeygamber.info / KitaplıkKitabın tanıtım yazısından:

"Peygamberlere inanmak, imanın temelini oluşturan unsurlardan biridir. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, son peygamberdir. Sûfîler, O'nun daha Âdem var olmadan peygamber olduğunu ima eden sözüne dayanarak, Hz. Muhammed (sav)'in hem ilk, hem de son peygamber olduğunu ifade ederler. Evvelin ve ahirin nesi varsa, hepsi Hz. Peygamber (sav)'in yansımasıdır. Bir kimsenin gölgesi eve kendisinden önce girse de, hakikatte evvel, o kimsedir. Evvel de ahir de, Hz. Muhammed (sav)'dir. Varlık âlemine çıkan her güzellik, O'nun sayesindedir.

Peygamber Efendimiz (sav)'den önceki ve sonraki peygamberlerin varlığı, O'nun varlığı için bir mukaddime gibidir. O, hülasadır, neticedir, özdür, resul ve nebilerin en sevgilisidir. Allah'ın ahlâkı, yüce Mevla’mızın peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği şeriatlarıdır. Sûfîlere göre, Allah'ın ahlâkının tamamı, Hz. Muhammed (sav)'dedir. Aynaların en düzgünü, Hz. Muhammed (sav)'in aynasıdır. Allah o aynaya en mükemmel şekliyle tecelli etmiştir; onun için son peygamber O'dur. Kişi, kendi aynasına yansıması için, Hz. Muhammed'in aynasında tecelli eden Hakk'a bakmalıdır. İşte o zaman Hakk'ı kendi yansıttığı güzelliği ile Hz. Muhammed'in gördüğü gibi görebilir. O, kişinin gözündeki aydınlıktır. Sahabenin yaşamış olduğu, tam da budur."

 

Kitabın Künyesi:

Kitabın Adı: Sûfilere Göre Hz. Peygamber

Yazarı: Nuran Döner

Yayınevi: İnsan Yayınları

Yayın Yılı: 2014

Sayfa Sayısı: 419