Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Sünneti Yaşatmak İçin: Hadis Halkaları

31 Ocak 2023 Salı Sonpeygamber.info / Güncel


Mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde, Hazreti Peygamber’in (sav) hadislerini öğrenip hayata geçirmek, O’nun rehberliğinde müminler arasındaki kardeşliği pekiştirmek amacıyla bir grup gönüllü tarafından “Hadis Halkaları” adlı bir platform oluşturuldu. Bu platformun amacı, Peygamber Efendimiz’in sünnetini yaşamak ve yaşatmak için çocuklar, gençler ve yetişkinlerden oluşan hadis halkaları kurmak ve bunu üç aylar boyunca devam ettirmek. www.hadishalkalari.org adresinden ulaşılabilen bu web sitesinde yaşlara göre kategorize edilmiş hadisi şerifler bulunuyor.

Hadislerle İslam (Diyanet Vakfı Yayınları) ve Riyazu’s Salihin Şerhi (Erkam Yayınları) eserlerinden derlenen hadisler, “Hadis Halkları Çocuk”, “Hadis Halkaları Genç” ve “Hadis Halkaları Yetişkin” olmak üzere üç farklı seviyeye hitap edecek şekilde hazırlanarak katılımcıların istifadesine sunuldu. Hadis halkası kurmak isteyen kişilerden (en az iki kişi) web sitesinde yer alan hadisi şeriflerden 12 tanesini seçmeleri, her hafta iki hadisi şerif olmak üzere, altı hafta boyunca bir toplanma yeri belirleyerek hadis mütalaalarını devam ettirmeleri bekleniyor. Kendi hadis halkalarını oluşturmak isteyenler, sitede derlenen hadisleri kullanabileceği gibi başka kaynaklardan bulunan hadisi şeriflerle de kendi halkalarını oluşturabiliyor.

Şimdiye kadar 2620 kişinin katılımı ile 524 hadis halkasının kurulduğunu belirten platform, bu çalışmayla amaçlarını ve hedeflerini şöyle açıklıyor:

“Cemaatle yapılan işin ferdî yapılandan kat kat bereketli olduğunu bilerek bu sene üç aylar boyunca evlerde, okullarda, mescitlerde, iş yerlerinde bir araya gelip Nebevi düsturlar ile donanacak binlerce hadis halkasının kurulmasını ümit ediyoruz. İstiyoruz ki çocuklar, gençler, büyükler bir araya gelip hadis halkaları kursun, hadislerle yolları aydınlansın. Bu niyetle birçok gençlik kuruluşu ve yayın organı ile bir araya gelerek bir seferberlik başlattık. Çeşitli reklam çalışmaları, afişler, haberler ile Türkiye içinde ve dışında elimizden geldiğince insanları bu seferberliğe dahil etmeye çabalıyoruz. İşte bu internet sitesi de bu amaçla kuruldu. Sizleri de en az iki kişi olacak şekilde ailenizle, arkadaşlarınızla haftada en azından yarım saat bir araya gelerek hadis okumaya, hadis halkaları kurmaya davet ediyoruz. Hedefimiz binlerce hadis halkası oluşturmakla birlikte Cenab-ı Hakk’ın rızasına, Resul-i Ekrem Hz. Muhammed Mustafa (sav)’in şefaatine ulaşabilmek! O’nun sünnetini hayatımıza nakşetmek niyetiyle gelin hep birlikte bu seferberliğe dahil olalım, üç aylarda Nebevi solukla hayat bulalım.”