Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Uhud'un Ardında Cennet Var

7 Mart 2014 Cuma Sonpeygamber.info / Kitaplık


 

Mutlu Binici’nin “Uhud’un Ardında Cennet Var” adlı ilk kitabı çıktı.

Siyer-i Nebi Yayınları tarafından Şubat 2014’te basılan kitapta, Allah Rasûlü (sav)’nün mübarek dostları anlatılıyor. On iki sahabinin anlatıldığı kitap, ismini Enes b. Nadr’ın Uhud gazvesinde şehit olmadan hemen önce söylediği “Uhud’un Ardında Cennet Var” sözünden alıyor.

"Onlar bizim önderimiz. Onlar, Allah ve Rasûlünün razı olduğu, imanlarını amelleriyle ispatlamış, imanın hakikatine ermiş güzel insanlar... Bize İslam'ı ulaştıran, imanımıza vesile olan, bizi cennete taşımak için dünyalarından vazgeçmiş fedakârlık tabloları. Onlar bizim kahramanlarımız, hatırladıkça gururlandığımız, örnek almaya çalıştığımız şerefli geçmişimiz. Rasûl’ün yüzünü güldüren yüce erler...

Ashâb-ı Kirâm’ın fazileti ve İslam yolundaki kutsal mücadelelerini anlatarak kitaba giriş yapan yazar, önsözün ardından sahabe hayatlarını on iki ana başlık altında ele alıyor. Eşsiz yorumu ile okuyucuyu günlük hayatın keşmekeşinden alıp Asr-ı Saadet ikliminde küçük bir gezintiye çıkartıyor. Bahsi geçen Sahabe hayatlarından her birini, okuyucuyu sıkmadan ve ilmî kimliğini kaybetmeden yoğun rivayetleri süzüp damıttıktan sonra sohbet tadında sunuyor.

“Katiline Can Veren Şehid Âmir b. Füheyre (ra)” yazısıyla İslam’ın insanlığı kölelikten kurtarıp Cennet yollarına ulaştırdığı vurgusu ile başlayan kitap, Enes b. Nadr (ra)’ın hayatının anlatıldığı  “Uhud'un Ardında Cennet Var “ başlığı ile son buluyor.

EbûUbeyde b. Cerrâh, Mus'ab b.Umeyr, Abdullah b. Cahş gibi sahabilerin yanı sıra Osman b. Maz’ûn, Ebû Süfyan b. Hâris, Hebbâr b. Esved ve Abdullah b. Amr b. Haram (r.anhüm) gibi sahabilerin hayatlarından izler bulacağınız bu kitapta Ashâb-ı Kirâm’ın üstün vasıflarına şahitlik edecek, adeta Saadet Asrına misafir olacaksınız.

“Nasıl her peygamberin ayrı bir özelliği, güzelliği ve üstünlüğü var da bütün bu güzellikler bir araya gelmiş ve Muhammed aleyhisselâm’da toplanmışsa, ümmetlerin de bütün üstün vasıfları Ashâb-ı Kirâm’da vücut bulmuştur. Sözler, onların hakkını verip de layıkıyla övemez, ancak onları anlatmakla sözlerin bir kıymeti olur.”

 

 

Künye:

 

Kitabın Adı: Uhud'un Ardında Cennet Var

Kitabın Yazar: Mutlu Binici

Yayınevi: Siyer-i Nebi Yayınları

Yayın yılı: 2014

Sayfa sayısı: 192