Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Ustalardan Kerbela Mersiyeleri

11 Ağustos 2019 Pazar Sonpeygamber.info / Sonpeygamber.info 

Hz. Hüseyin ve diğer Ehl-i Beyt mensuplarının 10 Muharrem (Aşura) günü şehit edildikleri Kerbela hadisesinden dolayı duyulan üzüntüyü dile getirmek ve olayın sorumlularını lanetlemek amacıyla mersiye okuma geleneği, dinî musikimizde köklü bir geçmişe sahiptir. Sadece Osmanlı ve Anadolu sahasında değil İslam dünyasının pek çok bölgesinde yaygın olan Kerbela mersiyelerinin önemli örneklerini Sonpeygamber.info'da bulabilirsiniz.

Türkiye'den Hafız Mecid Efendi ve Sebilci Hüseyin Efendi'nin yanısıra Mısır'dan Tahe'l Feşni'nin icraları, Ahmed Şahin ve Mehmet Kemiksiz'in katkılarıyla özel kayıtlardan derlendi.

Eserleri dinlemek için sanatçıların isimlerine tıklayabilirsiniz.

Tahe'l-Feşni

Sebilci Hüseyin Efendi

Hafız Mecid Efendi