Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

VII. Hadis ve Sîret Araştırmaları Ödül Töreni

29 Ocak 2018 Pazartesi Akademik / Hadis ve Siyer Ödülleri


Meridyen Derneği tarafından 2007 yılında kurulan ve  Hz. Peygamber hakkındaki akademik birikimin topluma taşınması konusunda bir köprü olma misyonuyla hareket eden Sonpeygamber.info, uzun vadeli bir projeyi hayata geçirdi. Hadis ve Sîret alanlarında ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalara destek sağlamak amacıyla periyodik olarak düzenlenmesi planlanan “Hadis ve Sîret Araştırmaları Yarışması”nın bu yıl yedincisi gerçekleştirildi. VII. Hadis ve Sîret Araştırmaları Yarışmasına makale, yüksek lisans ve doktora kategorilerinde başvuran adayların eserleri, Prof. Dr. Adnan Demircan, Prof. Dr. Yavuz Ünal, Prof. Dr. Ahmet Yücel, Prof Dr. Âdem Apak ve Prof. Dr. Tahsin Görgün gibi alanlarında otorite isimlerden oluşan bir jüri heyeti tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu.

16  Aralık 2017 günü Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle organize edilen bir törenle de ödüller sahiplerine takdim edildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu, Hadis ve Sîret Araştırmaları Yarışması’nın Makale dalında bu yıl birincilik ödülü jüri tarafından iki isim arasında paylaştırıldı. “Hanefîler’in Mukaddime Temelli Hadis Usulü Literatürüne Katkısı” başlıklı çalışmasıyla Zübeyde Özben ve “Sahâbe Yorumunun Mutlaklaşması: Huzeyme’nin Şahitliği Örneği” konulu çalışmasıyla Abdulvahap Özsoy Birincilik ödülüne layık görüldü.
 
Yüksek Lisans kategorisinde, “Vahyin Başlangıcıyla İlgili Siyer Kaynaklarındaki Rivayetlerin Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans teziyle Şükran Adıgüzel jüri tarafından Birincilik ödülüne lâyık görüldü.
 
“Belagat Açısından Buhârî ve Müslim'de Mecaz İçeren Hadisler” başlıklı çalışmasıyla Duran Ekizer ve “Hadis ve Tarih Metodolojilerinin Karşılaştırılması: Hicret Rivayetleri Örneği” konulu teziyle Fuat İstemi, Doktora kategorisinde Mansiyon ödülünü paylaşan isimler oldu.
 
“Modern Hadis Tartışmaları Bağlamında Muvatta'daki Mürsel Rivâyetler” başlıklı teziyle Rahile Kızılkaya Yılmaz, Doktora kategorisinde Birincilik ödülünün sahibi oldu.
 
Meridyen Derneği tarafından, ilmî hayatını Hz. Peygamber’i anlamaya ve anlatmaya adamış kimselere vefa duygularını dile getirmek amacıyla takdim edilen Hadis ve Sîrete Hizmet Onur Ödülünün sahibi, araştırma ödüllerinden farklı olarak, hadis ve siyer alanındaki akademisyenlerin ve hocaların önerileriyle belirlendi. Sunulan teklifler ve yapılan değerlendirmelerin neticesi olarak, Hadis ve Sîrete Hizmet Onur Ödülü, 2011 senesinde âhirete irtihal eden merhum Prof. Dr. Talat Koçyiğit’in hâtırasına takdim edildi. Ödülü Talat Koçyiğit’in oğlu Selçuk Koçyiğit aldı.
 
Hadis ve Sîrete Hizmet Meridyen Özel Ödülü’nün sahibi bu yıl yine Meridyen Derneği yönetim kurulunca alınan kararla belirlendi. Hem ilmî araştırmaları ile İslamî ilimlere bugüne dek yapmış olduğu katkılar, hem bu çalışmalarında Sünnet’in ehemmiyetine yapmış olduğu vurgular ve hem de sivil toplum çalışmalarına her daim ön ayak olup onları desteklemesi sebebiyle 2017 Hadis ve Sîrete Hizmet Meridyen Özel Ödülü, Prof. Dr. Hayrettin Karaman’a takdim edildi.