Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

En Güzel Yolculuk

14 Mart 2011 Pazartesi Sonpeygamber.info / Bir Hadis Bir Yorum


“Zifiri basınca hece, yol alıyorum geceleyerek kelimeleri”

Bir gün elçi ile –hayalen- birlikteyken seyahatin insan hayatı üzerindeki etkisini konuşuyorduk. Birden ona en güzel yolculuğun ne olabileceğini sorduğumda aldığım cevap beni çok etkilemişti. Diyordu ki: “En harika yolculuk Kitab’ı başından sonuna kadar okumaktır.” Okunmasını önerdiği kitabın bir hayat kitabı olduğunu düşündüğümde bunun aynı zamanda hayatı anlamlandırma yolculuğu olduğunu anlamam zor olmadı. O ise –hayalimde- gözlerini benim göremediğim bir yere dikmiş ve her zaman yapılması gereken, ısrarla sürmesi gereken olağanüstü yolculuğun bu olduğunu söylemeye devam ediyordu. Çünkü içimde gizlice sorduğum “Pekala sevgili elçi ondan sonraki en güzel uğraş ne olabilir?” şeklindeki sorumu adeta duyuyor ve diyordu ki: “Kitab’ı bitirip tekrar aynı yola koyulmaktır!”

Aklımla, güvenebileceğim İlahi Akla doğru insani adımlar atmayı ve hem doğru düşünmeyi öğrenmeyi, hem de doğru düşüncelerle hayatımı doğru anlamlandırmayı başarmak istiyorum.

Gülümsedim ve başımı eğdim.

Başımı sayfalara eğdiğimde yolculuğum başlamıştı.

Yolculuğumu seçmiştim.

Düşünüyorum da

gerçek dünyada henüz keşfedilmemiş bilinmezliklerin kapısını çalacak derecede seyyah da olsam

ayağımdan toz eksilmemiş

üstümden yol kokusu hiç çıkmamış da olsa

ilahi sözlerin baş pınarına

bir olan Allah’ın öz cümlelerine

Kitab’ına

Kendimce

benim dediğim adımlar atmamışsam

gerçek bir yolcu olmamışım demektir.

Bu yolculuğun iklim rengi,

Kitab’ın barışçıl esintilerinden gelen öz güvenlikle

bugün için bunlar düşünülebilir mi sorularını sormak ve bu soruların karşılıklarını bulmak için gücüm oranında çabalamak olabilir mi ey elçi?

Bu yolculuğumda; geride bıraktığım da O’dur, varmak istediğim de O!

Aklımla, güvenebileceğim İlahi Akla doğru insani adımlar atmayı ve hem doğru düşünmeyi öğrenmeyi, hem de doğru düşüncelerle hayatımı doğru anlamlandırmayı başarmak istiyorum.

Yolculuğu hayatım-ız hakkında söz söylemeye tek yetkin olan yaratıcımla birlikte yapıyorum. Sen de hep yanımızdasın şükür.

Yol boyunca sözü ortaya ilk atan ve muhabbetin konusunu bizzat belirleyen O oluyor.

Geriye -Allah’ım burada şunları da düşünebilir miyim?- Şeklinde samimi sorular sormak ve bize bahşetmiş olduğu aklın ışığında cevaplarımı bulmaya çalışmak kalıyor yanılıyor muyum?

Bana önerdiğin bu yolculuğa devam ettikçe düşünme ahlakı ile üretilen düşüncenin hayatıma kattığı diriliğin farkına varıyorum. Olma ve olgunlaşmaya varan yeni yollar açıyorum kendime. Kitap hayat oluncaya değin bunu yapmalıyım diyorum.

Senin de tenbihlediğin gibi önce bilimsel verilere dayanarak anlamı güne indir-ge-yecek, sonra da hayata çıkacağım.

Fatiha ile kitabı açtığım günün üzerinden çok zaman geçti. Şimdi ortalarındayım Kitab’ın. Tıpkı hayatım gibi…Bu yolculuktan olağanüstü haz aldım sevgili elçi. İhlas suresiyle beni O’nunla tanıştırmıştın ya?! Daha sonra Enam suresinde biz iyice dost olduk O’nunla…

Bakıyorum da bu yolculuğumda; geride bıraktığım da O’dur! Şefkatle ayacıklarımı gözeten…

Varmak istediğim de O!

Hatta koluna girip, samimiyetle o uçsuz bucaksız adımlarını, minik adımlarıma uyduran yol arkadaşım da O!

Hayatı O’nunla birlikte anlamlandırmak, bize bahşettiği hayatı O’na doğru yükseltmek için bu yolculuk...

Şuna eminim ki O’ndan başka beni O’nun kadar düşünen yok!

Yolculukta O’nunla birlikteyim. Bir an düşmeye eğilimli bir toprak parçası olduğunu unutuyorum. Safi gök sanıyorum kendimi. Mavi yürüyüşler için kanatlar beğeniyorum kendime bu yolculukta.

Fakat düşeceğim biliyorum.

Düşeriz.

Düşe kalka oynar, oyalanırız; bu “oyun ve oyalanma sokağı”nda…

Düştüğümüzde bile düşmemek içindir biraz da bu düş-ün-sel yolculuk.

Olmak isteyip olamadıklarım-ız-ın hikayesidir biraz.

İlla, günün birinde olacaklarım-ız-ın ya da…

Yerin tepesinden, gökyüzünün diplerine nice adımlarla.

Yürüyorum:

Hayatı O’nunla birlikte anlamlandırmak için

Bize bahşettiği hayatı O’na doğru yükseltmek

ve yükseklerde bir yerde iken güzel bir ölümü yaşamak için.

                                                  

* Hadis Rudani'den alınmıştır. Tirmizi’de geçmektedir.