Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hz. Peygamber'in Dualarından

21 Şubat 2017 Salı Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis


Allah’ım, bize imanı, salih ameli sevdir ve gönüllerimizi onlarla süsle; küfrü, fıskı ve isyanı bize çirkin göster ve bizi onlardan uzak tut. Bizi gerçek anlamda olgunluğa, hakka ulaşanlardan eyle.

Mizan dolusunca, ilmin müntehasınca, ilahî rızanın son noktasınca, nimet sayısınca ve arşın ağırlığınca Allah’a hamd, Rasûlü (sav)’ne salat ü selam olsun.

Allah’ım seni şahit tutuyoruz, arşını taşıyan melekleri, bütün mahlûkatı şahit tutuyoruz ki senden başka ilah yoktur, sen teksin, ortağın yoktur ve Hz. Muhammed (sav) kulun ve elçindir. Yüce arşın rabbi olan Allah’ım, seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz.

Allah’ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınıyoruz; bilmeden koştuğumuzdan dolayı affını diliyoruz.

Bize olan nimetinin son bulmasından, lütfettiğin esenliğin değişmesinden,  cezanın aniden gelmesinden ve her türlü gazabından sana sığınıyoruz.

Senden bereket, rahmet, lütuf ve esenlik diliyoruz; hiçbir zaman yok olup gitmeyen ebedî nimetini diliyoruz; korku gününde güvenlik, yokluk gününde varlık diliyoruz; bize verdiklerinin de vermediklerinin de şerrinden sana sığınıyoruz.

Allah’ım, bize imanı, salih ameli sevdir ve gönüllerimizi onlarla süsle; küfrü, fıskı ve isyanı bize çirkin göster ve bizi onlardan uzak tut. Bizi gerçek anlamda olgunluğa, hakka ulaşanlardan eyle.

Allah’ım senden bugünün/gecenin hayrını, genişlik ve kolaylığını, başarısını, aydınlığını, bereketini ve hidayetini diliyoruz; bugünde/gecede bulunan kötülüklerden ve sonraki günlerin şerrinden sana sığınıyoruz.

Allah’ım, keder ve üzüntüden sana sığınıyoruz, acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilikten, borçların baskın gelmesinden ve insanların zulmüne uğramaktan sana sığınıyoruz.

Allah’ım, bağışlamadığın hiçbir günahımız, gidermediğin hiçbir sıkıntımız kalmasın, karşılamadığın hiçbir borcumuz, bu dünya ve ahiret ihtiyaçlarımdan hiçbir ihtiyacımız kalmasın, ey merhametlilerin en merhametlisi.

Allah’ım bizi utandıracak davranışlardan sana sığınıyoruz, mahvımıza sebep olacak arkadaştan, bizi oyalayıp gaflete sokacak uzun emelden, seni anmayı unutturacak fakirlikten ve bizi azdıracak zenginlikten sana sığınıyoruz; bizi senden ayıracak her şeyden sana sığınıyoruz.

Allah’ım, bize günahla aramıza engel olacak kadar korkundan, bizi sayesinde cennetine ulaştıracağın itaatinden, bize kendisiyle dünya musibetlerini hafifleteceğin yakîn bilgisinden (imandan) nasip ver; bize zulmedenlerden öcümüzü sen al, bize haksızlık yapanlara karşı bize yardım et; karşılaşabileceğimiz musibetler dinimiz hususunda olmasın; dünyayı en büyük tasa kaynağımız ve bilgiden ulaşacağımız son nokta yapma, bize acımayacak kimseleri bize musallat etme.

Allah’ım, hayatımızın en hayırlı kısmı sonu olsun, amellerimizin en hayırlısı en son işlediğimiz amel olsun, günlerimizin en güzeli sana kavuştuğumuz gün olsun; Rabbimiz, bize ölümü de ölümden sonrasını da bereketli kıl.

Allah’ım, sen Rabbimizsin, senden başka ilah yok; sana verdiğimiz söz ve ahide gücümüz yettiği ölçüde bağlı kalmaya çalışıyoruz; yaptığımız kötü işlerden sana sığınıyoruz; bize olan nimetini dile getiriyor, günahımızı itiraf ediyoruz, günahlarımızı bağışla, senden başka günahları bağışlayacak yoktur.

Allah’ım, bağışlamadığın hiçbir günahımız, gidermediğin hiçbir sıkıntımız kalmasın, karşılamadığın hiçbir borcumuz, bu dünya ve ahiret ihtiyaçlarımdan hiçbir ihtiyacımız kalmasın, ey merhametlilerin en merhametlisi.

Allah’ım, bizi doğru yola ilet, bizi takvayla süsle, dünyada da ahirette de bizi bağışla. Senin lütuf ve kereminden temiz ve bereketli bir rızık diliyoruz. Rabbim! Bizi bağışla, günahlarımızı affet, verdiğin rızıktan bizi faydalandır, bize verdiğin nimetleri bereketli kıl, bize gizli kalan her şeyde bize hayır nasip et.    

Allah’ım, hayır adına neyi seviyorsan bize de onları sevdir, kötülük adına neden hoşlanmıyorsan bizi de onlardan nefret ettir ve uzaklaştır, bize bahşettiğin İslâm nimetini elimizden alma.

Allah’ım! Sen bizim gizlimizi de açığımızı da biliyorsun, özrümüzü kabul buyur; ihtiyacımızı biliyorsun, istediğimizi ver; ne yaptığımızı biliyorsun, günahlarımızı bağışla! Senden kalbimize doğrudan ulaşan bir iman, doğru bir hakikat bilgisi diliyoruz ki yazdığından başkasının başımıza gelmeyeceğini bilelim ve yazdığına razı olalım.

Allah’ım, ey kalpleri evirip çeviren, kalbimizi dinin üzere sabit kıl. Senden rahmetine nail olmamızı sağlayacak davranışları ve bağışlamana layık olmamızı sağlayacak çabaları bize nasip etmeni diliyoruz, her hayra kavuşmayı ve her günahtan uzak kalmayı, cennete ulaşmayı ve cehennemden kurtulmayı diliyoruz. Senden bizi doğru yola erdirmeni, takvayı, çirkin davranışlardan sakınmayı ve kimseye muhtaç olmamayı diliyoruz. Senden her türlü hayrı diliyor, her türlü şerden sana sığınıyoruz. Bizi umduklarımıza nail et, korktuklarımızdan güvende kıl.

Allah’ım! Bizi sevgilin Hz. Muhammed (sav) ve dostun Hz. İbrahim (as)’in dini üzere sabit kıl. Bizi dininle, tâatinle ve Rasûlü (sav)’ne itaatle koru. Koyduğun sınırları aşmaktan bizi muhafaza et. Bizi, seni seven, meleklerini ve peygamberlerini, salih kullarını seven kimselerden eyle; Bizi kendine, meleklerine, peygamberlerine ve salih kullarına sevdir.

Allah’ım! Bizi sevgilin Hz. Muhammed (sav) ve dostun Hz. İbrahim (as)’in dini üzere sabit kıl. Bizi dininle, tâatinle ve Rasûlü (sav)’ne itaatle koru. Koyduğun sınırları aşmaktan bizi muhafaza et. Bizi, seni seven, meleklerini ve peygamberlerini, salih kullarını seven kimselerden eyle; Bizi kendine, meleklerine, peygamberlerine ve salih kullarına sevdir.

Allah’ım, senin indirdiğine inandık ve Resûl’e tabi olduk, bizi şahitlerden yaz! Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inandık. Allah’ım, bizi bu inancımızda sabit kıl, bizi topuklarımız üzerine gerisin geri döndürme; bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma, bize katından bir rahmet, halimizden kurtuluş, doğruya ulaşma yolu bahşet. Rabbimiz, bizi, babalarımızı, annelerimizi, eşlerimizi, soyumuzu ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla, imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde bir kin bırakma.

Allah’ım, kendisine salat okumayı bize emrettiğin gibi sen de Hz. Muhammed (sav)’e salat eyle;  O’na layık olduğu şekilde salat eyle; razı olduğun ve hoşnut kaldığın şekilde ona salat eyle.

Rabbimiz, sayesinde düğümlerin çözüldüğü (güçlüklerin aşıldığı),  üzüntülerin dağıldığı, ihtiyaçların giderildiği, isteklere ve güzel sona ulaşıldığı, bulutlardan keremli yüzü suyu hürmetine yağmurun istendiği efendimiz Hz. Muhammed (sav)’e mükemmel şekilde salat eyle ve tam şekilde selam et.  O’na, ailesine ve ashabına her bakış ve solukta, sana malum olan şey sayısınca salatü selam olsun!

Rabbimiz, Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’e öyle bir salat eyle ki onunla bizi bütün afet ve tehlikelerden kurtar, onunla bütün ihtiyaçlarımızı gider, onunla bizi bütün günahlardan temizle, onunla bizi en yüksek derecelere yükselt, onunla bizi hayatta ve öldükten sonra umulan en yüce hayırlara ulaştır, ey merhametlilerin en merhametlisi.