Hz. Muhammed

 

Peygamber İslam’ın Kalbidir

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Kasım Küçükalp
Peygamber İslam’ın kalbidir. Ve İslam vurulursa kalbinden vurulur. Bugün oryantalist çabaların kitaptan ziyade Hazreti Peygamber’i değer kaybına uğratıp Müslüman zihinleri rölativizme düçar etme çabaları da bununla alakalı olsa gerek.
devamını oku 13 Haziran 2023 Salı

Bir İrşad Mektebi Olarak Mescid-i Nebevi

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Doç. Dr. Selim Argun
Allah Resulü, Mekke’de müşriklerin baskı ve müdahalelerine rağmen oluşturmaya çalıştığı yeni toplum inşası için eğitim ve öğretim faaliyetlerine Medine’de hız verdi. İslam’a yeni girenleri yanlış inanış ve davranışlardan uzaklaştırmak, sağlam bir akideye ve ahlak esaslarına sahip kılmak için daha sistemli ve düzenli çalışmalara başladı.
devamını oku 8 Kasım 2022 Salı

En Güzel Aile Ehl-i Beyt

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Mehmet Bahaüddin Varol
Vahiyle gelen bilgiyi pratiğe geçiren Allah Resulü, inanç ve düşünce alanında olduğu gibi yaşam alanında da önemli değişmelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu değişim ve dönüşümün yaşandığı alanlardan biri de ailedir.
devamını oku 11 Ekim 2022 Salı

Hz. Peygamber’in Örnekliğinde İnsan Onuru

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Raşit Küçük
Peygamberler, insanlık tarihinin nesep, soy-sop açısından en net ve tereddütsüz bilinenleri, iyi ve güzel olan her alanda olduğu gibi onur açısından da örnekleri, önderleri, yol gösterici rehberleridir.
devamını oku 27 Temmuz 2022 Çarşamba

Rasûlullah (sav) Kimlere İsim Verdi, Kimlerin İsmini Değiştirdi?

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Fatımatüz Zehra Kamacı
Sahâbîler yeni doğan çocuklarını, hayır duasında bulunması ve isim vermesi için Hz. Peygamber’e getirirlerdi. Hz. Peygamber bir miktar hurmayı çiğnedikten sonra bebeğin damağına yapıştırır, yani tahnîk yapar, dua eder, bazen de isim koyardı.
devamını oku 14 Haziran 2022 Salı

En Büyük Örneğimiz Hz. Peygamber’e Tabi Olmanın Anlamı ve Ölçüsü

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. Abdullah Kahraman
Hz. Peygamber'e Neden Tabi Olmalıyız?
devamını oku 8 Eylül 2021 Çarşamba

Bir İnsanı Kazanmak

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. Yaşar Kandemir
İlahi daveti bütün insanlığa benimsetme aşkı, Rasûl-i Kibriya Efendimiz’e derin bir heyecan veriyordu. Gönüllerini bu davete kapayanlara acıyarak, üzülerek bakıyordu.
devamını oku 25 Ağustos 2021 Çarşamba

Hz. Peygamber'in Sünnetinde Adab-ı Muaşeret Kuralları

Adab-ı muaşeret kurallarının hukuki ve ahlaki kurallarla ilişkisi ele alındıktan sonra Kur’ân ve sünnetin edep ve ahlak ilkelerine kaynaklık yaptığı anlatılır.
devamını oku 24 Ağustos 2021 Salı

Kadına Yönelik Şiddet Sorununa Nebevi Mesaj Açısından Bir Bakış

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Dr. Emine Gümüş Böke
Bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet, tarihin başlangıcından beri süregelen sosyal bir sorundur.
devamını oku 24 Ağustos 2021 Salı

Hz. Peygamber'in Tarihi Olaylarla İlgili Dualarından Örnekler

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ali Aksu


Dua kelimesi, “çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek” anlamlarına gelmektedir. 


devamını oku 24 Ağustos 2021 Salı

Hz. Peygamber'in Hadislerinde İffet Kavramı

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Zekeriya Güler
İslam ahlak sisteminin temel bir terimi olarak iffet, nefsin haramdan uzak durması, helal olmayan ve güzel karşılanmayan söz ve davranışlardan sakınması demektir.
devamını oku 24 Ağustos 2021 Salı

Hz. Peygamber'in Tebliğ ve Terbiye Metodu

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. Kerim Buladı
Hz. Peygamber’in kendisinden öğüt isteyen bir sahabiye defalarca, “Kızma, kızma, kızma” diyerek tavsiyede bulunması, onun tebliğinin ve öğretiminin temel esasının öfkelenmeme olduğunu göstermektedir.
devamını oku 17 Ağustos 2021 Salı

Peygamberimizin İlk Süt Annesi: Süveybe

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Huriye Martı


Sevgili Peygamberimiz de doğumundan kısa bir süre sonra ilk sütannesi Süveybe ile tanışmıştı. Süveybe, Peygamberimizin amcası ve sonraları azılı düşmanı olan Ebû Leheb’in cariyesiydi. 


devamını oku 25 Nisan 2021 Pazar

Gençlerin Duygularına Hitap Eden Peygamber

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Seyfullah Kara


Hz. Peygamber, fertlerin eğitimine, bunlar arasında da çocuk ve gençlerin terbiyesine son derece önem vermiştir. 


devamını oku 20 Ocak 2020 Pazartesi

Sünnetin Dindeki Yeri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Halit Özkan
İslam ümmetini önceki ümmetlerden ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi, kendilerine gönderilen kitapla birlikte bu kitabın ilk elden yorumu olan Peygamber'in yaşantısını da sahih biçimde muhafaza etmeyi başarmış olmasıdır.
devamını oku 23 Kasım 2019 Cumartesi