Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

I. Oturum: Hadis Tarihi

3 Mart 2010 Çarşamba Hadis / Online Hadis Platformu


Bir ilmin doğuşunu, gelişimini, sistemleşmesini, geçirdiği evreleri, kısacası tarihini bilmek, onu daha iyi anlamak için önemli bir unsurdur. Söz konusu edilen, İslamî ilimler gibi köklü bir alan olunca bu husus daha belirgin hale gelmektedir. Zira doğuşundan günümüze kadar, yani yaklaşık bin dört yüz yıldır, Yemen'den, Buhârâ'ya; Endülüs'ten Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyada onbinlerce ilim adamının söz söylediği, eser verdiği ilmî sahayı tetkik etmek, anlamak, günümüze uyarlamak ve eleştirmek oldukça yoğun bir mesâiyi gerektirmektedir.

Sizlerle paylaşmayı arzu ettiğimiz bu seminer, yukarıda bahsedilen alan ve amaçların tamamını kapsamasa da, bu uğurda önemli bir başlangıç yapmayı ve katılımcılarımıza söz konusu ilmin tarihini ana hatlarıyla vermeyi amaçlamaktadır. Bu seminer sonunda katılımcılarımız, hadis tarihinin en önemli safhası olan ilk üç asırdaki gelişimini kavrayacak; isnad, sahabe, tâbiîn gibi kavramları, hadis ilmindeki yeri ve önemi ile birlikte anlayacak ve sürekli referans olarak gösterilen Sahih-i Buharî, Sahih-i Müslim ve diğer Sünen kitaplarının telifi, değeri ve söz konusu eserlerle ilgili değerlendirmeleri öğrenmiş olacaklardır.