Siyer

 

Çöle İnen Nur İçin Bir Deneme GirişimiNecip Fazıl, gaye eseri Çöle İnen Nur’da Allah Rasûlü (sav)’ne bambaşka bir iklimden bakmamız gerektiğini ortaya koyar.


devamını oku 1 Şubat 2016 Pazartesi

Katılımcılar İçin Kısa TanıtımOnline Siyer Platformu (OSP) Hz. Peygamber’in hayatı, kişiliği, yaşadığı dönem, coğrafya ve toplum hakkında sağlıklı bilgi elde edilmesi amacıyla alanın uzmanları tarafından yönetilen interaktif bir bilgi paylaşım platformudur. 


devamını oku 13 Ocak 2016 Çarşamba

Hz. Peygamber’in Hayatı Türkçe Sesli KitapSonpeygamber.info Web Portalı ses kütüphanesini genişletiyor.


devamını oku 30 Kasım 2015 Pazartesi

Siyer Araştırmalarına Dair Tespitler I

Siyer / Siyer Yazıcılığı Hakkında / Prof. Dr. Kasım Şulul


Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)’in hayat hikâyesi ve tercüme-i hâli olan siyer, İslam dininin ikinci temel kaynağı olan Sünnet’in mühim bir kısmı, çerçevesi ve kronolojisidir.


devamını oku 18 Haziran 2014 Çarşamba

Hz. Peygamber'in Doğru Tanıtılması Üzerine Tespit ve Teklifler

Siyer / Siyer Yazıcılığı Hakkında / Prof. Dr. Adem Apak


Peygamberler, beşeriyetin başlangıcından itibaren Yüce Allah tarafından insanlara hidayet rehberi olarak görevlendirilmiş seçkin kullardır. Onlar en güzel ahlâk ile donatılarak insanlığa örnek olarak sunulmuş ve kendilerine itaat...


devamını oku 24 Kasım 2010 Çarşamba

Siyer ve Türkiye'de Siyer Yazıcılığı Meselesi

Siyer / Siyer Yazıcılığı Hakkında / Prof. Dr. Mustafa Fayda


Siyer ilminin konusunu teşkil eden Peygamber Efendimizin bazı vasıflarını ve Müslümanların hayatındaki yerini ve hangi adeseden hareket ederek onun hayatı ve şahsiyetinin ele alınması gerektiği hususunu, Kur’an ayetlerine göre...


devamını oku 24 Kasım 2010 Çarşamba

Dijital Ortamda Siyer Anlatım ve Öğretimi (Tespitler-Problemler-Teklifler)

Siyer / Siyer Yazıcılığı Hakkında / Prof. Dr. M. Bahaüddin Varol


Teknolojinin insan aklını zorlayan bir hızla geliştiği çağımızda insan hayatının bundan çok yönlü olarak etkilendiği, bu etkiyle de hızlı bir değişimle karşı karşıya kaldığı gözlem-lenmektedir. İnsan hayatının değişmeyen en temel ögesi...


devamını oku 24 Kasım 2010 Çarşamba

Siyer Yazıcılığı (I. Bölüm)

Siyer / Siyer Yazıcılığı Hakkında / Dr. Nihal Şahin Utku


İslam Tarihçisi Dr. Nihal Şahin Utku tarafından Sonpeygamber.info için kaleme alınan...


devamını oku 3 Ekim 2010 Pazar

Siyer Yazıcılığı (II. Bölüm)

Siyer / Siyer Yazıcılığı Hakkında / Dr. Nihal Şahin Utku


Siyerin kaynağını oluşturan ilk metinlerin, büyük ölçüde yakın tanıkların ifadelerinden...


devamını oku 3 Ekim 2010 Pazar

Siyer Yazıcılığı (III. Bölüm)

Siyer / Siyer Yazıcılığı Hakkında / Dr. Nihal Şahin Utku


Hz. Peygamber’in hayatına dair ilk malzemelerin sahabe döneminde toplanmaya başladığına dair...


devamını oku 3 Ekim 2010 Pazar

Siyer Yazıcılığı (IV. Bölüm)

Siyer / Siyer Yazıcılığı Hakkında / Dr. Nihal Şahin Utku


Toplumların dönüşüm ihtiyacı ortaya çıktıkça, dış kültürlerle irtibatları arttıkça, sosyal ve siyasi...


devamını oku 3 Ekim 2010 Pazar

Hz. Peygamber Devri Kronolojisi

Siyer / Siyer Kronolojisi / Prof. Dr. Casim Avcı

569
  • Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten önce 12 Rebîülevvel 53/17 Haziran 569 Pazartesi veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi)
  • Sütannesi Halîme’ye verilmesi.


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

İSLAM ÖNCESİ DÖNEMDE ARABİSTAN -I-

Siyer / İslam Öncesi Arabistan / Dr. Nihal Şahin Utku


Sosyal Durum ve Komşu Bölgelerin Durumu
Arap yarımadası üzerindeki sosyal hayatın şekillenmesinde, hiç şüphe yok ki bölgenin içinde bulunduğu coğrafi ortamın ve iklim özelliklerinin önemli bir etkisi olmuştur. Nitekim vahalarda yaşayan yerleşiklerle (hadari), kırsal kesimde yaşayan göçebeler (bedevi), Cahiliye dönemi Arap toplumunun..


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

İSLAM ÖNCESİ DÖNEMDE ARABİSTAN -II-

Siyer / İslam Öncesi Arabistan / Dr. Nihal Şahin Utku


Coğrafya ve Dini Durum
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)'in insanlığa tebliğ ettiği dini ve bu dinin toplum üzerindeki etkilerini anlamak için, Hz. Peygamber'in içinde doğup yetiştiği çevrenin etnik, coğrafi, sosyal, kültürel, iktisadi ve dinî özelliklerinin ana hatlarıyla bilinmesi zaruridir.


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı


Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah’ın elçisi...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma