Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hadis ve Siyer Araştırmaları Ödülleri Tez Yarışması

25 Ağustos 2016 Perşembe Akademik / Hadis ve Siyer Ödülleri


Dünyada ve Türkiye'de Hadis ve Siyer alanlarındaki akademik çalışmaların gelişimine katkıda bulunmak ve ilgili araştırmaları teşvik etmek amacıyla Meridyen Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Hadis ve Siyer Araştırmaları Yarışması Tez Dalı için başvurular kabul edilmeye başlandı.

Tez yarışmasına katılım ve başvuruya dair tüm detaylar şu şekilde:

 

ÖDÜLLER:

Doktora Kategorisi: 30.000 TL

Yüksek Lisans Kategorisi: 20.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Ocak 2023

 

BAŞVURU VE KATILIM ŞARTLARI

 • Yarışma sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı üniversitelerde Hadis ve Siyer konularında yapılmış, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren savunması gerçekleştirilmiş ve başarılı bulunmuş yüksek lisans ve doktora tezlerine açıktır.
   
 • Yarışma yayınlanmış tezlere de açıktır.
   
 • İlahiyat dışındaki diğer sosyal bilim dallarında (edebiyat, tarih, sosyoloji vb.) yapılmış çalışmalar da doğrudan hadis veya siyer konularını kapsamak koşuluyla yarışmaya katılabilmektedir.
   
 • Yarışmaya katılacak çalışmalar Türkçe yazılmış olmalıdır.
   
 • Yarışmaya katılmak isteyenlerin başvuru için gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru olarak hazırlayıp, en geç 27 Ocak 2023 saat 17.00'ye kadar info@sonpeygamber.info adresine e-posta yoluyla ulaştırması gerekmektedir. Başvurunuzun alındığına dair birkaç gün içinde size dönüş yapılmadığı takdirde 0216 310 30 39 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz. 
 • Yarışmaya katılacak çalışmalar için sayfa sınırlaması bulunmamaktadır.
   
 • Yarışmaya gönderilen tezler PDF dosya formatında iletilmelidir.
   
 • Varsa görsel malzeme ve belge kopyaları ayrıca iletilmelidir. Görsel dosyalar jpeg vb. geçerli bir formatta olmalıdır.

 

BAŞVURU DOSYASI İÇİN GEREKENLER:

1. Başvuru formu. (indirmek için tıklayın)

2. YÖKSİS veya TÜBİTAK ARBİS formatında akademik özegeçmiş.

3. Araştırılan konu hakkında ön bilgi içeren ve araştırma sırasında izlenen yöntemi anlatan en fazla 1 sayfalık sunuş yazısı.

4. Tezin kabulüne dair ilgili enstitü veya kurumdan alınmış kabul belgesi veya e-Devlet'ten alınacak barkodlu mezuniyet belgesi.

5. PDF formatında tez. (Yarışmaya iletilen tez, YÖK Ulusal Tez Merkezi Veritabanı'nda yer alan tezin aynısı olmalıdır. Aksi bir durumun tespitinde aday yarışmadan men edilir, herhangi bir ödül verilmiş ise ödül iptal edilir.)

 

JÜRİ:

 • Sami Erdem, Prof. Dr.
 • Abdullah Karahan, Prof. Dr.
 • Halit Özkan, Prof. Dr.
 • Halil İbrahim Hançabay, Doç. Dr.
 • Fatıma Zehra Kamacı, Doç. Dr.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

Jüri üyeleri başvuruları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirecektir:

 • Yarışmanın biçimsel şartlarına riayeti 
 • Yarışmanın muhteva çerçevesine dâhil oluşu
 • İlmî ve akademik çalışmaların gelişimine katkısı
 • Düşünsel ve yaklaşım olarak Hadis ve Siyer araştırmalarına katkı sağlaması
 • Araştırma derinliği ve yorumlama düzeyi
 • Konusuyla ilgili klasik ve modern kaynaklardan istifade düzeyi
 • Sahasındaki ulusal ve uluslararası çalışmalara atıfta bulunması
 • Disiplinlerarası perspektifin gözetilmesi
 • Bilimsel çalışma ölçütlerine ve yayın etiğine riayet edilmesi
 • Çalışmanın konusunun ve yönteminin özgünlüğü
 • Dil ve üslup açısından akademik gereklilikleri sağlamış olması

 

DİĞER ŞARTLAR:

 • Adaylar hem tez hem makale yarışmasına katılamazlar. Tez yarışmasında da yüksek lisans veya doktora kategorilerinden sadece birine başvuru yapılabilir. Birden fazla dalda veya kategoride başvuru yapan adayların tüm müracaatları geçersiz sayılır.
   
 • Meridyen Derneği’nin üyeleri ve çalışanları yarışmalara katılamaz.

YAZIŞMA ADRESİ:

Hadis ve Siyer Araştırmaları Ödülleri Tez Yarışması

Adres: Mahir İz Cad. No: 26 Kat: 3 Altunizade - Üsküdar / İstanbul

E-posta: info@sonpeygamber.info

Web: www.sonpeygamber.info

Tel: 0216 310 30 39

Fax: 0216 310 10 92