İslam

 

Kelimelerle Hakkı Hakikileştirmekİslam’ın istikrarlı yükselişi ve oluşturduğu farklı sistem merakları artırıyordu. Kimi heyet İslamiyet’i kabul, kimisi de barışı sağlamlaştırma teklifiyle geliyordu. 


devamını oku 20 Nisan 2021 Salı

Allah Teâlâ ve Resulünün Önüne Geçmemek

Sonpeygamber.info / İslam / Kezban Karadağ Aylanç


İslam dininin temel kaynağı Kuran-ı Kerim, inananlara Hz. Peygamber’e saygı gösterilmesi gerektiğini sıklıkla vurgulamış, müminleri O’na saygıda kusur etmemeye davet etmiştir.


devamını oku 17 Kasım 2020 Salı

Hz. Peygamber ve Mevlid

Sonpeygamber.info / İslam / Dr. Emine Gümüş Böke


Mevlid, doğum zamanı ve doğum günü, mevlid-i nebi ise Hz. Muhammed (sav)’in doğumu veya doğum günü demektir.


devamını oku 22 Aralık 2018 Cumartesi

Darbecilik ve Din İstismarı

Sonpeygamber.info / İslam / Prof. Dr. Adnan Demircan


Darbecilik yönetimi, şöhret ve yönetme hırsı, kişisel çıkar, ideolojik ya da dini amaçlarla meşru olmayan yollardan elde etme yöntemidir. Modern dünyadan darbelerin uluslararası bir boyuta sahip olması da kaçınılmazdır.


devamını oku 25 Temmuz 2016 Pazartesi

Zalimler ve Peşindekiler

Sonpeygamber.info / İslam / Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara


Hz. Ömer aktarıyor, Rasûlullah (sav) şöyle dedi: “Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi beni aşırı şekilde övmeyin. Ben sadece Allah’ın bir kuluyum. Bana Allah’ın kulu ve Resulü deyin” (Buhârî, Enbiyâ: 48)


devamını oku 25 Temmuz 2016 Pazartesi

Yüreklerin Birliğinden Toplumların Birliğine

Sonpeygamber.info / İslam / Doç. Dr. Huriye Martı


Hudeybiye Anlaşması’nın imzalanması zor olmuş, umre niyetiyle Medine’den çıkan ashab-ı kiram, Mekke’ye giremedikleri gibi birtakım ağır şartlar içeren bir anlaşmayı imzalayarak geri dönmenin sıkıntısını yaşamışlardı.


devamını oku 13 Temmuz 2016 Çarşamba

Tevhidin Eylem Boyutu: Kulluk

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram


İslam Dini “Tevhid” inancını merkeze almıştır. Allah’tan başka tanrı olmadığını kabul etmek ve ibadeti yalnızca O’na hasredip O’ndan başkasına kulluk etmemek demek olan tevhid ilkesi bütün varoluşu Allah ile açıklamak demektir.


devamını oku 11 Temmuz 2016 Pazartesi

Halden Anlayanla Hasbihaldir Dua

Sonpeygamber.info / İslam / Ayşe Karaköse


Dua Allah’a uzanan elimizdir...


devamını oku 7 Aralık 2015 Pazartesi

İman, Hicret ve Cihad: Lût (as)

Sonpeygamber.info / İslam / Osman Süngü


“Şüphesiz iman edip hicret edenler, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenler…” (Enfal 8/72) İşte bu ayet Lut (as)’un hayatının özetidir.


devamını oku 9 Kasım 2015 Pazartesi

Toplayan ve Toplanan

Sonpeygamber.info / İslam / Meral Günel


Gölgesinde kendi karanlıklarımızdan kurtulduğumuz, bir iken bin olduğumuz mekânlar camilerimiz...


devamını oku 20 Ekim 2015 Salı

Salih Peygamber Semud Kavmi (Ahsab-ı Hicr)

Sonpeygamber.info / İslam / Osman Süngü


"Ashab-ı Hicr" ismi de verilen Semud kavmi (Hicr 15/80) Salih Peygamber'in uyarıcı olarak gönderildiği kavimdir. Dağlar oydukları evlerde yaşadıkları için onlara belki de "Sağlam ve korunmuş yerlerde yaşayanlar" anlamında Ashabu'l-Hicr denilmiştir. 


devamını oku 13 Ekim 2015 Salı

Yakub Aleyhisselam

Sonpeygamber.info / İslam / Osman Süngü


Yakub (as), babası İshak (as) ile birlikte dedesi İbrahim (as)’e müjdelenen hayırlı bir evlattı. 


devamını oku 5 Ekim 2015 Pazartesi

Peygamberlerin Kavimleriyle İletişimleri

Sonpeygamber.info / İslam / Prof. Dr. Zekeriya Pak


Kur’ân kıssaları birer hikâye, masal ya da salt tarih anlatımı değildir...


devamını oku 28 Eylül 2015 Pazartesi

Kur'ân'daki Hz. Meryem Özelinde İnsan Hakları

Sonpeygamber.info / İslam / Ayten Durmuş


Allah Teâlâ, “Kitapta Meryem’i de an!” demişse demek ki...


devamını oku 20 Temmuz 2015 Pazartesi

Nebi'nin Kutlu Mirası: İlim/Kur'ân Halkaları

Sonpeygamber.info / İslam / Yrd. Doç. Dr. Zeki Tan


"...Rabbim, ilmimi artır" de.


devamını oku 30 Mart 2015 Pazartesi