İslam

 

İki Ateş Arasında: Hazreti Musa

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram
Yüce Kitabımızda Hz. Musa’dan otuz dört ayrı surede bahsedilir. Elmalılı merhum bu durumun sebebini onun mucizelerinin diğer peygamberlerin mucizelerinden daha kuvvetli ve kavminin cehalet ve zulmünün de diğer kavimlerden daha şiddetli olmasına bağlar.
devamını oku 25 Eylül 2023 Pazartesi

İman ve Küfrün Ahlakilik Boyutu

Sonpeygamber.info / İslam / Prof. Dr. Enbiya Yıldırım
Kur’an, Allah’ın nasıl bir rab olduğunu kitabın içine serpiştirdiği sıfatlarıyla tam olarak tanıtır. Buna göre Allah’ın gücü her şeye yeter, kâdir-i mutlaktır.
devamını oku 18 Eylül 2023 Pazartesi

Tebliğ, İman ile Başlar

Sonpeygamber.info / İslam / Prof. Dr. Fikret Karaman
İslâm’ın tebliğ ve gelişmesinde iman esasları daima öncelikli konular arasında yer almıştır. Çünkü kalbin herhangi bir konuda azim ve sebatla mutmain olması için sağlam bir inançla hakikati benimsemiş olması gerekir.
devamını oku 10 Eylül 2023 Pazar

Yalnızlaşmadan ve Yabancılaşmadan Müslüman Birey Olabilmenin İmkânı

Sonpeygamber.info / İslam / Ali Avcı
Kur’an-ı Kerim’de insanın bireysel ve toplumsal yönünün dikkate alındığını görmekteyiz. Hucurat suresinin 13. ayetinde, “Ey insanlar! Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık, tanışasınız diye kavim ve kabilelere ayırdık.” buyrularak insanın bu iki özelliğine dikkat çekilmiştir.
devamını oku 22 Ağustos 2023 Salı

Dua: Kulluğun İfadesi

Sonpeygamber.info / İslam / Bayram Köseoğlu
Çağırmak, istemek, yardım talep etmek gibi anlamlarıyla dua, kulun Allah’a yönelmesi, O’na sığınması, O’ndan istemesi gibi manalara gelen önemli bir dinî kavramdır.
devamını oku 13 Temmuz 2023 Perşembe

Nifaktan Korunmak İçin İnfak

Sonpeygamber.info / İslam / Esra Çetiner
İçerisinde infak emri geçen ayetler dikkatle okunduğunda, Allah’ın her bir ayetle infakın başka bir yönünü gösterdiğini ve yavaş yavaş hakiki infaka ulaşmak üzere mümini eğittiğini fark ederiz.
devamını oku 21 Haziran 2023 Çarşamba

İnsanın Dua Etme İhtiyacı ve Duanın Psikolojik Etkileri

Sonpeygamber.info / İslam / Doç. Dr. Nurten Kımter
Dua, insan ile Allah arasında iman bağı ile kurulan ilişkiyi dışa yansıtan, Allah ile yakınlaşmayı sağlayan dinî davranışların özünü teşkil etmektedir.
devamını oku 17 Mayıs 2023 Çarşamba

Dua

Sonpeygamber.info / İslam / Prof. Dr. Nebi Bozkurt
Kur'ân'da iki yüz kadar âyet dua ile ilgili­dir. Kur'ân'ın ilk sûresi Fatiha bizzat Cenâb-ı Allah'ın kullarına öğrettiği bir dua özelliği taşır.
devamını oku 24 Ağustos 2021 Salı

Kelimelerle Hakkı Hakikileştirmekİslam’ın istikrarlı yükselişi ve oluşturduğu farklı sistem merakları artırıyordu. Kimi heyet İslamiyet’i kabul, kimisi de barışı sağlamlaştırma teklifiyle geliyordu. 


devamını oku 20 Nisan 2021 Salı

Allah Teâlâ ve Resulünün Önüne Geçmemek

Sonpeygamber.info / İslam / Kezban Karadağ Aylanç


İslam dininin temel kaynağı Kuran-ı Kerim, inananlara Hz. Peygamber’e saygı gösterilmesi gerektiğini sıklıkla vurgulamış, müminleri O’na saygıda kusur etmemeye davet etmiştir.


devamını oku 17 Kasım 2020 Salı

Hz. Peygamber ve Mevlid

Sonpeygamber.info / İslam / Dr. Emine Gümüş Böke
Mevlid, doğum zamanı ve doğum günü, mevlid-i nebi ise Hz. Muhammed (sav)’in doğumu veya doğum günü demektir.
devamını oku 22 Aralık 2018 Cumartesi

Darbecilik ve Din İstismarı

Sonpeygamber.info / İslam / Prof. Dr. Adnan Demircan


Darbecilik yönetimi, şöhret ve yönetme hırsı, kişisel çıkar, ideolojik ya da dini amaçlarla meşru olmayan yollardan elde etme yöntemidir. Modern dünyadan darbelerin uluslararası bir boyuta sahip olması da kaçınılmazdır.


devamını oku 25 Temmuz 2016 Pazartesi

Zalimler ve Peşindekiler

Sonpeygamber.info / İslam / Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara


Hz. Ömer aktarıyor, Rasûlullah (sav) şöyle dedi: “Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi beni aşırı şekilde övmeyin. Ben sadece Allah’ın bir kuluyum. Bana Allah’ın kulu ve Resulü deyin” (Buhârî, Enbiyâ: 48)


devamını oku 25 Temmuz 2016 Pazartesi

Yüreklerin Birliğinden Toplumların Birliğine

Sonpeygamber.info / İslam / Doç. Dr. Huriye Martı


Hudeybiye Anlaşması’nın imzalanması zor olmuş, umre niyetiyle Medine’den çıkan ashab-ı kiram, Mekke’ye giremedikleri gibi birtakım ağır şartlar içeren bir anlaşmayı imzalayarak geri dönmenin sıkıntısını yaşamışlardı.


devamını oku 13 Temmuz 2016 Çarşamba

Tevhidin Eylem Boyutu: Kulluk

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram


İslam Dini “Tevhid” inancını merkeze almıştır. Allah’tan başka tanrı olmadığını kabul etmek ve ibadeti yalnızca O’na hasredip O’ndan başkasına kulluk etmemek demek olan tevhid ilkesi bütün varoluşu Allah ile açıklamak demektir.


devamını oku 11 Temmuz 2016 Pazartesi