Klasik Sanatlar

 

Hat Sanatında Hilye-i Şerifler

Kültür Sanat / Klasik Sanatlar / Prof. Dr. M. Uğur Derman


İslam inancı, putlaştırılabilecek kimselerin tasvirlerinden şiddetle kaçınmıştır. Bu sebeple, bir kaç asılsız minyatür dışında hiç kimse Rasûlullah'ın resmini çizmeye cesaret edememiştir. 


devamını oku 26 Ocak 2018 Cuma

Kutsal Metinler Işığında İslam'ın Sanat Anlayışı ve Tasvir Yasağı

Kültür Sanat / Klasik Sanatlar / Doç. Dr. Aziz Doğanay


İslam’ın sanata bakışını doğru algılayıp yorumlayabilmek için önce sanatın ne olduğu konusunda ortak bir karara varmak gerekir. 


devamını oku 2 Ocak 2018 Salı

Minyatür Sanatında Hz. Peygamber

Kültür Sanat / Klasik Sanatlar / Yard. Doç. Dr. Hilal Kazan


İslam dininde resim ve resim yapma, daima tartışılan, yeri tespit edilememiş nazik bir konudur. Bu hassasiyete binaen bütün Müslümanlar Hz. Peygamber’in tasvirini yapmamak ve yapılmaması gerektiği hususunda çok dikkatlidirler. 


devamını oku 26 Eylül 2017 Salı

Sınırları Aşmak, İmajlar Yaratmak

Kültür Sanat / Klasik Sanatlar / H. Hümeyra Şahin


İslam Peygamberini görmeyi ahirete erteleyen bir mümin için perdeye gölgesi düşen imajlar can sıkıcı, hatta çoğu zaman sevimsizdir. Zira resmin sığ çizgileri Müslümanların geniş muhayyilesinde yaşayan Peygamberi sıradanlaştırmaktadır.


devamını oku 29 Ocak 2010 Cuma

Annesi Hz. Amine'nin Hz. Peygamber'e Son Sözleri"Ey mübarek çocuk! Ey dünyaya bulaşmadan bir konup, sonra uçup  giden güvercin (Abdullah)'ın oğlu! Baban her şeyin sahibi ve her şeyi bilen Allah'ın yardımıyla oklarla kura çekildiği günün sabahı yüz güzel deve karşılığında kurban edilmekten kurtulmuştu. Eğer rüyamda gördüklerim çıkarsa sen bütün insanlığa gönderilecek ve helâlı-haramı öğreteceksin..


devamını oku 11 Aralık 2009 Cuma

Hat Sanatında Hz. Peygamber

Kültür Sanat / Klasik Sanatlar / Dr. Hilal Kazan


Arap yazısı, Arapların kuvvetli hafızaya sahip olmaları nedeniyle İslam öncesinde pek fazla kullanılmadığı için gelişmemiştir. Dolayısıyla Arap harflerinin ve yazısının tekamülü İslamiyet'le, Kur’ân’ın nazil olması ve Rasûl-i Ekrem’in katiplerinden her şeyi kayd etmelerini istemesi ile başlamıştır. 


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Bir İlk: Veda Hutbesi Padişah Fermanı Biçiminde YazıldıVeda Hutbesi hat sanatının günümüzdeki en önemli temsilcilerinden Hasan Çelebi tarafından ilk defa divani yazı ve padişah fermanı formatında kaleme alındı. Divani hat Osmanlı döneminde sadece Divan-ı Hümayun'da kullanılan özel bir yazı stili olup, önemli devlet belgeleri ve padişah fermanları divani  hat ile kaleme alınırdı.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hilye Nedir?

Kültür Sanat / Klasik Sanatlar / Sonpeygamber.info-Özel


Sözlüklerde anlamı süs ve ziynet olarak karşılanan hilye, İslam sanatlarında Hz. Peygamber'in fiziksel özellikleri ve güzelliğini sade bir dille detaylı biçimde anlatan eserlere verilen genel addır. Asırlar boyunca hilyeler, şemail eserleriyle birlikte Hz. Peygamber'in aziz hatırasını yaşatma..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hattat Ali Hüsrevoğlu'ndan Miraç Hilyesi30 farklı formda hilye çalışmasına imza atarak şimdiden alanında özgün bir konum elde eden ve günümüz hat sanatının önde gelen isimlerinden olan Ali Hüsrevoğlu, bu nefis çalışması Miraç Hilyesi'ni kandil dolayısıyla Sonpeygamber.info okurlarıyla paylaştı.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi