Sahabe

 

Cennet Ehlinin Gençleri: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. Adem Apak


Hz. Muhammed (sav) iyi ve müşfik bir baba, aynı zamanda merhametli bir dede idi...


devamını oku 13 Ağustos 2019 Salı

Hak ve Adaletle Taçlandırılan Bir İdari Portre: Hz. Ömer (ra)

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. İsrafil Balcı


Hz. Ömer (ra)’in (12-22/634-644) hilafet yılları İslam tarihinde örnek gösterilen ve idealize edilen en müstesna dönemlerden birisi olarak kabul edilir. Hiç kuşku yok ki onu gönüllerin sultanı yapan en önemli vasfı, sergilemiş olduğu yönetim anlayışı ve bu yönetim anlayışını taçlandıran adalet konusundaki hassasiyetidir. 


devamını oku 8 Mayıs 2019 Çarşamba

Asr-ı Saadet ve Sahabe Neslini Anlamak: Tasavvufun Rehberi Olarak Sahabe Nesli

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Ekrem Demirli


Din bilimleri için Asr-ı Saadet, henüz adlarının bulunmadığı fakat 'mana' olarak bulundukları devre karşılık gelir.


devamını oku 10 Nisan 2019 Çarşamba

Hz. Ali

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı - Prof. Dr. Yaşar Kandemir


Ali b. Ebû Talib ortaya yakın kısa boylu, koyu esmer tenli, iri siyah gözlü olup sakalı sık ve genişti; yüzü güzeldi, gülümserken dişleri görünürdü. 


devamını oku 6 Eylül 2018 Perşembe

Sahabenin Kur'ân Kardeşliği

Sahabe / Sahabiler / Hüseyin K. Ece

“Müminler sadece kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle davranın ki O'nun merhametine mazhar olasınız.” Hucurat 49/10

devamını oku 30 Temmuz 2018 Pazartesi

Müslüman Olan Yahudi Âlimi Sahâbî Abdullah b. Selâm

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


...Medine’de Yahudilerden İslâm’a ilk giren Abdullah b. Selâm (ra) olmuştur.


devamını oku 25 Ocak 2016 Pazartesi

Allah'ın Aslanı Uhud Şehidi: Hz. Hamza

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Hz. Hamza (ra) kendisinden sonraki mücahitler için bir model olarak kabul edilmiştir. Bundan dolayıdır ki, ona “şehidlerin efendisi” ve “Allah’ın aslanı” unvanları verilmiştir.


devamını oku 17 Kasım 2015 Salı

Hz. Peygamber'in Habeş Kralına Davet Elçisi Amr b. Ümeyye Ed-Damrî

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


İslam tarihi ile ilgili kaynaklarda Hz. Peygamber’in Amr b. Ümeyye ed-Damrî (ra) vasıtasıyla hicretin 7. yılı Muharrem ayında İslam’a davet için gönderdiği mektuptan söz edilir. 


devamını oku 2 Kasım 2015 Pazartesi

Muhammediye ve Muhammediye Şerhinde Hz. Fatıma

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. Emine Yeniterzi


Muhammediye; Hacı Bayram Veli'nin müritlerinden Yazıcıoğlu Mehmed'in H. 853/ M. 1449'da Gelibolu'da kaleme aldığı, 9008 beyitten müteşekkil hacimli bir eserdir. 


devamını oku 2 Kasım 2015 Pazartesi

Ehl-i Beyt Kavramının Tarihi Gelişim ve Değişim Süreci

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. M. Bahaüddin Varol


slam toplumunun inşa edildiği ilk dönemde ortaya çıkan kavramların en önemli yönü...


devamını oku 14 Ekim 2015 Çarşamba

Ziraatçi Bir Sahabi: Râfi' b. Hadîc

Sahabe / Sahabiler / Yrd. Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu


Hz. Peygamber yaşı küçük olduğu için Bedir Gazvesi’ne (2/624) katılmasını onaylamadığında Râfi’ b. Hadîc (ra)’in gönlü ne kadar da mahzun oldu...


devamını oku 14 Eylül 2015 Pazartesi

Uhud Şehidi Genç Sahabe Mus’ab b. Umeyr

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Kureyş kabilesinin Abdurrâroğulları kolundan gelmektedir. Onun yaşadığı dönemde ailesi mensup olduğu kabilenin önde gelen ve zenginleri arasında sayılırdı. Babası ailenin ileri gelenlerinden Umeyr b. Hâşim, annesi ise Hannâs binti Mâlik’tir.


devamını oku 25 Ağustos 2015 Salı

Hz. Peygamber'in İslam'a Davet Elçilerinden Abdullah b. Huzâfe

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


İslâmiyet'in yayılmaya başladığı ilk günlerde Müslüman olan Abdullah b. Huzâfe (ra), Mekke döneminin çileli hayatını yaşadı. 


devamını oku 3 Ağustos 2015 Pazartesi

En Çok Hadis rivayet Eden Sahabilerden Câbir b. Abdullah (ra)

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Câbir b. Abdullah (r.a.), Hz. Peygamber'in özel iltifat ve ilgisine mazhar olan sahâbîlerden sayılır.


devamını oku 20 Temmuz 2015 Pazartesi

Hudutsuz Dostluk: Muhacir ve Ensar

Sahabe / Sahabiler / Nuran Döner


Dünya hayatı bir oyun ve eğlence, insan da bu oyunun baş aktörü...


devamını oku 30 Mart 2015 Pazartesi