Edebiyat

 

İmam Bûsîrî ve Kasîde-i Bürde

Kültür Sanat / Edebiyat / Prof. Dr. Mahmut Kaya


Image Hassân ibn Sâbit ve Ka'b ibn Züheyr'den itibaren İslam dünyasında yetişen şairler, deha ve sanatlarının en olgun ürünlerini Hz. Peygamber için yazmış oldukları naat ve kasidelerde ortaya koymuşlardır. Fakat bunlardan bazısının eseri sanat değerinden çok, kazandığı şöhret bakımından diğerlerinden daha şanslı sayılmaktadır.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hz. Peygamber ve Gül İmajı

Kültür Sanat / Edebiyat / Prof. Dr. Bilal Kemikli
İnsanın, insana ve maddeye karşı tavır alışını belirleyen bir bütün olarak kültür, toplumsal dokuyu inşa eden, ona maddi ve manevi alanda ruh veren ve onu diğer milletlerden ayıran temel özellikleri ifade eder. Kültür kavramına buradan bakınca, Hz. Peygamber'in, Müslüman topluluklarının kültürel ve toplumsal dokusunu besleyen temel faktörlerden biri olduğu görülür.
devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Antoloji


Image Konu Peygamber olunca sevgi dile gelir, ruh O'na doğru akar. O'nun gibi müstesna bir şahsiyet ancak şiirin soyut diline sığdırılabilir. Zamanla ortak bir dil ve kültür oluşturan, naat ve mevlid geleneğinin günümüze gelen en güzel örnekleri hala müminlerin duygu dünyasında yankı bulmaya devam etmektedir. 


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hz. Peygamber ve Şiir

Kültür Sanat / Edebiyat / Doç. Dr. Kadri Yıldırım


Hz. Peygamber'in şiir hakkındaki görüşünün veciz bir ifadesini O'nun şu hadisinde görmek mümkündür: "Şiir de (normal) söz gibidir; güzeli güzel, çirkini çirkindir." Buna göre bir şiirin iyi veya çirkin sayılmasındaki ölçü, onu meydana getiren kelime ve cümlelerin içerik olarak taşıdıkları anlamdır. Eğer bir şiir topluma doğru yolu gösteriyorsa, maddi ve manevi problemlerinin çözümünde olumlu katkı sağlıyorsa elbette ki bunu makbul şiir kategorisinde düşünmek gerekir.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Muhammediye'nin Kültür Tarihimizdeki Konumuna ve Muhtevasına DairImage Asırlardan beri İslam coğrafyasında pek çok kalem Hz. Peygamber'in hususiyetlerini, yüce ahlakını, örnek şahsiyetini, güzel mizacını, yaşantısını ve daha birçok yönünü farklı dikkat noktalarından farklı bakış açılarıyla anlatmaya çalışmıştır.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Necip Fazıl’ın Kaleminden Hz. Peygamber

Kültür Sanat / Edebiyat / Fatih Demir


Necip Fazıl'ın belki gözden kaçan, belki de hayatının ve siyasî mücadelesinin gölgesinde kalan bir hususiyeti de onun son asır edebiyatımızda Hz. Peygamber'i konu alan önemli kalemlerden biri oluşudur.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Naatİslam medeniyeti dairesinde yer alan edebiyatların kendilerine has geliştirdikleri bu şiir türünün Türk edebiyatındaki bazı örneklerini aşağıda bulacaksınız:

 

devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Mevlid İlk Defa Manzum Şiir Formatında SeslendiriliyorSonpeygamber.info olarak yeni ve özel bir çalışmayı daha sizlerle buluşturuyoruz. Asırlardır Hz. Peygamber'e duyulan bağlılık duygularının tercümanı olan ve Türkçe'nin en büyük şaheserleri arasında gösterilen Mevlid (Vesiletü'n-Necat) ilk defa Sonpeygamber.info için manzum şiir formatında okundu.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi