Edebiyat

 

Peygamber Sevgisi ve Saygısında Bir Timsal Şahsiyet: Nâbî

Kültür Sanat / Edebiyat / Müslüm Yılmaz


Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik düzenin bozulmaya yüz tuttuğu...


devamını oku 24 Ağustos 2021 Salı

Edebiyatın Kandilleri: Ramazaniyeler

Kültür Sanat / Edebiyat / Mustafa Mirza Demir


Ramazan, kendisine en büyük sahayı klasik edebiyatımızda “ramazaniye” adlı şiirle açarken nesir dünyasında da azımsanmayacak bir yer tutmuş, Tanzimat sonrasında hatırat, roman, hikâye ve modern öykülerde günümüze kadar varlığını koruyabilmiştir.


devamını oku 25 Nisan 2021 Pazar

Türk Edebiyatında Naatler

Kültür Sanat / Edebiyat / Prof. Dr. Emine Yeniterzi


Klasik Türk edebiyatının en belirgin ve yaygın özelliği, temelinde dinî kültüre yer vermesidir. Bu özellik kullanılan malzeme itibarıyla bütün edebî tür ve şekillere hakim olurken; yalnızca dinî konularda kaleme alınmış binlerce manzume ve dinî konuların terennüm edildiği onlarca tür, edebiyatımızda küçümsenmeyecek bir yere sahiptir.


devamını oku 26 Mart 2018 Pazartesi

Hz. Peygamber'e İlk Medhiyeler

Kültür Sanat / Edebiyat / Prof. Dr. Mücteba Uğur


Image İnsanın sevgi halesinin odağında Allah sevgisi yer alır. İnsanı olgunlaştırır, onurlu, şerefli ve kamil bir insan haline getirir. 


devamını oku 26 Mart 2018 Pazartesi

Naat Edebiyatımız

Kültür Sanat / Edebiyat / Vedat Ali Tok


Büyük şairlerimizden Mevlana “Şairlik, peygamberlikten bir cüzdür” diyerek şaire insanlık namına, en büyük ve en ulvi vazifeyi yüklerken, Fuzuli de bu vazifelerin ilimsiz yapılamayacağı hükmüne varmıştır.


devamını oku 23 Mart 2015 Pazartesi

Ali Ayçil'den Na't: "Efendim"

Kültür Sanat / Edebiyat / Ali Ayçil


Ali Ayçil'in kaleminden na't...


devamını oku 27 Ekim 2014 Pazartesi

Kemâl Edîb Kürkçüoğlu ve Na'tı

Kültür Sanat / Edebiyat / Müslüm Yılmaz


Bir peygamber aşığı olan Kemâl Edîb Kürkçüoğlu, hayatı boyunca tükenmez bir azimle köy köy, şehir şehir gezip uzun yıllar hocalık hizmetinde bulunmuştur.


devamını oku 28 Nisan 2014 Pazartesi

Aşk Makamının Söz Elçisi: Bizim Yunus

Kültür Sanat / Edebiyat / Müslüm Yılmaz


Ete kemiğe büründüm/ Yunus diye göründüm..


devamını oku 17 Mart 2014 Pazartesi

Hüseyin Sîret ve Na'tı

Kültür Sanat / Edebiyat / Müslüm Yılmaz


Hüseyin Siret'in Na'tının hikâyesi...


devamını oku 10 Şubat 2014 Pazartesi

Şair Yahûdî ve Hz. Muhammed (sav)'e Yazdığı Na'tı

Kültür Sanat / Edebiyat / Müslüm Yılmaz


Na'tlar ve hikayeleri yazılarının ilki...


devamını oku 30 Aralık 2013 Pazartesi

Kırk Hadis Geleneği Üzerine Bir Deneme

Kültür Sanat / Edebiyat / Ayşe Şener


Gelenekler; bir medeniyetin, bir kültürün soyunu sürdüren öz çocuklarıdır. 


devamını oku 1 Mart 2013 Cuma

Sembolü Yanlış Eken Put Biçer

Kültür Sanat / Edebiyat / Ömer Lekesiz


"Peygamber'e Nüfus Cüzdanı Çıkarttılar" şeklinde yer alan haberler üzerine yaptığımız basın açıklamasının ardından edebiyat eleştirmeni Ömer Lekesiz konuyu Yeni Şafak gazetesindeki köşesine taşıdı...


devamını oku 24 Ağustos 2011 Çarşamba

Gâyelerin Gâyesi

Kültür Sanat / Edebiyat / Necip Fazıl Kısakürek


Gâyelerin gâyesinin mukaddes sancağını taşıyan Peygamberler Peygamberi, madde planındaki gazalariyle, sonsuzluk âlemine, ölmüşken ölmeyenleri; ruh planındaki Ekber Cihad ile de, ölmemişken ölenleri sevk etmeye memurdurlar. Büyük; kul çapında her büyüğün yanında..


devamını oku 26 Nisan 2011 Salı

Efendim

Kültür Sanat / Edebiyat / Cahit Zarifoğlu


Modern Türk şiirinin klas isimlerinden Cahit Zarifoğlu’nun şimdiye dek pek de göze çarpmayan ve türün örnekleri arasında fazla zikredilmeyen naati…


devamını oku 1 Mart 2010 Pazartesi

İlk Türkçe Siyer Kitabı (Siret'ün-Nebî)

Kültür Sanat / Edebiyat / Yıldıray Kaplan


Siyer, sözlükte "tavır, hareket, hayat tarzı, vaziyet, hal, ahlak" anlamlarına gelmektedir. Zaman içinde sadece Hz. Peygamber'in hayatı anlamında kullanılarak, bu amaçla yazılan eserlere isim olmuştur. Müslümanlar arasında Hz. Muhammed (sav)'in hayatını bütün yönleriyle tespit etmek ihtiyacı, İslam'ın çok erken dönemlerinde ortaya çıkmıştır.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi