Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Arap Yarımadası'nda Ticaret (Hz. Peygamber ve Dört Halife Dönemi)

13 Kasım 2015 Cuma Sonpeygamber.info / Kitaplık


 

Yrd. Doç. Dr. Faruk Bal’ın Arap Yarımadası'nda Ticaret Hz. Peygamber ve Dört Halife Dönemi kitabı, Hz. Peygamber ve Dört Halife döneminde Arap Yarımadası’nda ticareti konu alıyor. Kitap, coğrafya ve ekonomiler arasında bariz bir ilişki olduğu düşüncesinden yola çıkarak fiziki koşulların ve iklim şartlarının ekonomik faaliyet türleri üzerinde etkili olduğunu savunuyor. Kitapta ele alınan ikinci düşünce ise kurumların ekonomilere etkisidir. Coğrafî koşullar kadar kurumların da iktisadî faaliyetler üzerinde etkili olduğu kabul edilmektedir. Coğrafyanın, Arap Yarımadası’nda ticaretin gelişmesinde rolünü açıklamak amacıyla, “Hint Okyanusu ve Akdeniz Arasında Arap Yarımadası” bölümünde Yarımada’nın coğrafî özellikleri ayrıntılı olarak ele alınıyor.
“Ticaretin Dini, İktisadi ve Sosyal Boyutları” başlığı altında ise İslam öncesi ile İslam döneminde ticaret algısı üzerinde ortaya çıkan değişim sorgulanıyor. İslam’ın insan ve dünya algısı ve buna bağlı olarak iktisadî hayata bakışı öncelikli olarak değerlendirilmekte ardından iktisadî bir faaliyet olarak ticaretin diğer faaliyetler içerisindeki yeri incelenmektedir.
Kurumlar üzerinde durulmadan önce fiili olarak ticaretin nasıl gerçekleştiği “Ticaret, Yollar ve Taşımacılık” bölümünde incelenmektedir. Son bölümde ise para, faiz, kredi ve ortaklık kurumları üzerinde duruluyor.

 

 

 

 

Künye

Kitabın Adı: Arap Yarımadası'nda Ticaret Hz. Peygamber ve Dört Halife Dönemi

Yazarı: Yrd. Doç. Dr. Faruk Bal

Yayınevi: Beka Yayınları

Yayın Tarihi: Ekim 2015

Sayfa Sayısı: 248