Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Kınama ve İtidal Çağrısı

14 Eylül 2012 Cuma Sonpeygamber.info / Yazarlar


Özellikle son yüzyıl, İslam’a ve İslam’ın mukaddes saydığı değerlere yönelik sistematik karalama kampanyalarına sahne oldu. Batı dünyasından kaynaklanan bu tip saldırılar 2006 yılında patlak veren karikatür kriziyle yeni bir mecraya girdi. Müslümanlar, kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırılarla hakarete uğratılarak rencide edildi.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Innocence of Muslims (Müslümanların Masumiyeti) adlı film ise bu sistematik saldırıların son halkası oldu. Bütün İslam coğrafyasında büyük bir infialle karşılanan filme gösterilen haklı tepkilerin yanında İslam’ın çizdiği sınırları aşan protestolar da sergilendi.

Tamamen gerçekdışı iddialar, safsata ve hakaretler üzerine kurulu olan ve lanetlediğimiz bu filmin doğurduğu tepki dalgası ülkemize de ulaşarak haklı reaksiyonlar ortaya çıkardı. Burada tüm İslam âlemi gibi ülkemiz Müslümanlarına da düşen; İslam Peygamberi Hz. Muhammed (sav) ve O’nun ashabına yapılan menfur yakıştırmalara en sert şekilde tepki göstermek ancak bunu İslam’a, İslam’ın öngördüğü değerlere yakışacak bir üslupta yapmaktır. Nitekim 2006 yılındaki karikatür krizinde Müslümanlar, gösterdikleri ölçüsüz tepkilerle, haklı olan taraf durumundayken kimi bakımlardan haksız konuma düşmüşlerdi.

İslam dünyasının fertleri; bulundukları coğrafyalarda, İslam’a yönelik karalama kampanyasının bu son halkasına sessiz kalmamalı, sahip oldukları imkânlar dahilinde tüm kitle iletişim araçları, basın ve yayın organlarıyla tepkisini dile getirmelidir.

Sonpeygamber.info Web Portalı