"Ehl-i Beyt" Kimlerdir?

 
01.12.2011, Perşembe

Ehl-i Beyt-i Mustafâ Farkı ve Sevgisi

Dosyalar / "Ehl-i Beyt" Kimlerdir? / Ömer Tuğrul İnançer

Ömer Tuğrul İnançer'in kaleminden Ehl-i Beyt-i Mustafa sevgisi...

 

devamını oku

Seyyidlere Duyulan Saygı ve Sahte Seyyidler

Dosyalar / "Ehl-i Beyt" Kimlerdir? / Sonpeygamber.info

İslam tarihinin ilk devirlerinden itibaren Hz. Peygamber'in soyundan gelen seyyid ve şeriflere özel bir önem atfedilmekteydi. Gerek kendilerine peygamber yadigârı olarak bakılması gerekse de kimi dönemlerde bazı zulümlere maruz kalmaları..

devamını oku 08.01.2010, Cuma

Röportaj: Hadis Âlimi Bir Seyyid

- Uzun süre yurt dışında kaldınız. Arabistan'da Ümmü'l Kura Üniversitesi Taif Eğitim Fakültesi'nde Hadis hocası olarak görev yaptınız . Ne kadar kaldınız orada? - On bir yıl. Taif Eğitim Fakültesi'nde yalnız Hadis dersleri değil, birçok ders okuttum.

devamını oku 08.01.2010, Cuma

Güneydoğu Anadolu'da Seyyidler

Dosyalar / "Ehl-i Beyt" Kimlerdir? / Abdurrahman Adak

Arapça sâde fiilinden türetilmiş olup sahip, melik, efendi, büyük bir topluluğu idare eden, kendisine itaat edilen kişi anlamlarına gelen seyyid ile yine Arapça şerufe fiilinden türetilmiş olup yüksek konumda olan..

devamını oku 08.01.2010, Cuma

Dâru's-Siyâdeler (Seyyidlik Evleri)

Dosyalar / "Ehl-i Beyt" Kimlerdir? / Doç. Dr. Murat Sarıcık

"Dâru's-Siyade", "Nakîbu'l-Eşrâflar"1 ve Seyyidler için, ilk kez Müslüman bir devlet olan İlhanlılar zamanında yaptırılan medreselere benzer taş binalara verilen isimdir. "Seyyidlik Evi" demektir.

devamını oku 08.01.2010, Cuma

Tasavvuf Kültüründe Hz. Ali

Dosyalar / "Ehl-i Beyt" Kimlerdir? / Doç. Dr. Kadir Özköse

Hz. Ali (ra), sağlığında Hz. Muhammed (sav)'in övgüsüne mazhar olmuş bir sahâbîdir. O; Allah'a ve Rasûlü'ne iman eden ve İslâm'a gönülden bağlanan bir mümin, beş vakit namazını kılan, Ramazan orucunu tutan..

devamını oku 08.01.2010, Cuma

Ehl-i Beyt Hakkındaki Ayet ve Hadisler

Dosyalar / "Ehl-i Beyt" Kimlerdir? / Yrd.Doç.Dr. Muhammed Sadık Hamidi

Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde yerini bulan Ehl-i Beyt  konusu çok önemli olmasına rağmen ne yazık ki, bugün bir çok Müslüman tarafından yeterince bilinmemektedir.

devamını oku 08.01.2010, Cuma

Hz. Hüseyin

Dosyalar / "Ehl-i Beyt" Kimlerdir? / Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı

5 Şaban 4 yılında (10 Ocak 626) Medine'de doğdu...

devamını oku 08.01.2010, Cuma

Hz. Hasan

Dosyalar / "Ehl-i Beyt" Kimlerdir? / Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı

3. yılın Şaban ayında (Ocak-Şubat 625)  veya Ramazan ayının 15'inde (1 Mart) Medine'de doğdu. Babası ona Harb adını koymayı düşünmüşse de Hz. Peygamber, Cahiliye döneminde bilinmeyen Hasan adını ve Ebû Muhammed künyesini vermiş..

devamını oku 08.01.2010, Cuma

Hz. Fatıma

Dosyalar / "Ehl-i Beyt" Kimlerdir? / Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir

Rasûlullah'ın terbiyesiyle yetişen Hz. Fatıma O'nun hem haya ve edep gibi özelliklerine, hem de konuşma tarzından yürüyüşüne kadar birçok vasfına sahip oldu.  Babasının uygun gördüğü hayat tarzını benimseyerek O'nun gibi sade yaşadı.

devamını oku 08.01.2010, Cuma

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin