Peygamberliği

 

Peygamberimiz'in Tebliği ve Hayatı Kur'ân'dı (I)

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Ali Rıza Demircan


Bütün varlıkların yaratıcısı olan Yüce Allah, insanın da halikıdır. Allah, insanı en güzel kıvamda yaratmıştır. Bütün yeryüzü varlıklarını, güneşi, ayı ve yıldızları O'nun için halk etmiştir.


devamını oku 15 Nisan 2013 Pazartesi

En Sevgilinin Yanında Olmak Ne Demek

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Dr. Selma Karışman


Rasûlullah (sav)’ı ziyarete gelmek, O’nun yanına, nurdan yamacına yaklaşmak, teneffüs ettiği iklimi solumak, O’na Kubbetü’l Hadra’nın dibinden salat ü selam getirmek...


devamını oku 18 Mart 2013 Pazartesi

O Epistemolojik Bir Nesne Değil Ontolojik Bir Varlık

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Yusuf Kaplan


Efendimiz hayatımızda ontolojik bir varlık olamadığı için İslam hayatımız olamıyor...


devamını oku 21 Ocak 2013 Pazartesi

Mucize Bir Meydan Okumadır

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Elif Eryarsoy Aydın


Mucize  sözlükte “Aciz bırakan, benzeri yapılamayan, harika”  anlamlarına gelmektedir. Ancak çok yaygın olarak kullanılan bu kelime ne Kur'ân'da ve ne de hadislerde geçmemektedir. Kur'ân-ı Kerim'de..


devamını oku 28 Mayıs 2012 Pazartesi

Kur'ân-ı Kerîm'den Hz. Peygamber'i Anlatan AyetlerÜç usta kari; Halil Necipoğlu, Hüseyin Orhan ve İbrahim Helalşah üç farklı usuldeki kıraatleriyle muhteşem bir Kur'ân ziyafeti sunuyorlar. Hz. Peygamber'i anlatan ayetlerin mealleri de Senai Demirci'nin zarif yorumuyla seslendiriliyor.


devamını oku 2 Şubat 2012 Perşembe

Atalar Geleneğine Karşı Tevhid Geleneği

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Doç. Dr. Hülya Alper


Geleneğe karşı nasıl bir tutum geliştirmeliyiz? Birşeyin pozitif bir değer verilerek kabul görmesi için gelenekte bulunması yeterli midir? Veya tam aksine gelenek ve geleneksel olması bir şeyin olumsuzlanıp reddedilmesi için yeter sebep midir?


devamını oku 19 Ocak 2011 Çarşamba

Yahudilikte Peygamberlik Geleneği

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Eldar Hasanov


"Diğer dinlerde nübüvvet" konusuna sayfa aralamaya devam ediyoruz.  Geçtiğimiz haftalarda sitemiz için kaleme aldığı "Yahudilikte Nübüvvet Anlayışı" başlıklı makalesini sunduğumuz Eldar Hasanov'un, "Yahudilikte Peygamberlik Geleneği" başlıklı makalesi ile devam ediyoruz.


devamını oku 8 Kasım 2010 Pazartesi

Yahudilikte Nübüvvet Anlayışı

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Eldar Hasanov


Yahudilik, Allah tarafından vahyedilmiş, kutsal kitabı olan bir dindir. İlahi kaynağa dayanan kutsal metinlerin insanlara ulaştırılmasında aracılık görevi peygamberlere tevdi edilmiştir. Nübüvvet müessesesi Yahudilikte temel inanç esaslarından olup ünlü Yahudi düşünür Musa b. Meymun...


devamını oku 19 Ekim 2010 Salı

Vahiy ve Hz. Peygamber

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. M. Zeki Duman


Arap dilinde süratli ve gizli konuşmak, emretmek, ilham etmek, ima ve işaret etmek, elçi göndermek gibi anlamlara gelen vahy, tefsir ilminde ise, Allah Teâlâ'nın özellikle peygamberlerine ya keyfiyeti bizce bilinmeyen bir tarzda vahyetmesi veya perde arkasından konuşması..


devamını oku 10 Ocak 2010 Pazar

Kaynaklarda Zikredilen Mucizelerden Bazıları- Hz. Muhammed (sav)'in Parmakları Arasından Suların Akması ve Çoğalması: Abdullah b. Mesud (ra) rivayet ediyor: "Ondan görülen harika halleri biz bereket olarak telakki ederken siz O'nu korkutucu olarak görüyorsunuz. Bir seferde..


devamını oku 10 Ocak 2010 Pazar

Ay'ın İki Parçaya BölünmesiBazı sahih hadislerde nakledildiğine göre; müşriklerden bir grup, bir mucize olarak, ayın iki kısma ayrılmasını, Hz. Muhammed (sav)'den istediler. Hz. Muhammed (sav) de, Rabbine yönelerek niyazda bulundu...


devamını oku 10 Ocak 2010 Pazar

Beşer ve Peygamber Olarak Kur'ân'da Hz. Muhammed (sav)

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. Ali Akyüz


Hz. Peygamber'i tanımak; O'nu kabullenmek, yakınlık hissetmek, örnek almak ve sevmek için vazgeçilmez bir esastır. Tanımadan ne iman etmek, ne sevmek ne de örneklemek söz konusu olur. Tebliğin baş köşesine seçtiğimiz kelam-ı..


devamını oku 9 Ocak 2010 Cumartesi

Ulu'l Azm Peygamberlerin Ortak Yönleri

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Doç. Dr. Salih Karacabey


Azim; bir işin icrasına ve yerine getirilmesine kalbi kesinlikle bağlamak yahut iradede sabır ve sebat ile maksadı takip ve gayret sarf etmek, ısrarla istemek, yemin etmek, herhangi bir işi yapmaya niyet etmek, sıkı bir şekilde emretmek, zoru..


devamını oku 8 Ocak 2010 Cuma

Batı'da Hz. Muhammed (sav)'in İmajı

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Doç. Dr. Özcan Hıdır


Şarkiyatçıların Hz. Peygamber hakkındaki görüşleri, aslında onların genelde İslam, özelde Kur'ân ve sünnet ile ilgili görüş ve iddialarının nirengi noktasını oluşturur. Dolayısıyla onların Hz. Peygamber hakkındaki...


devamını oku 7 Ocak 2010 Perşembe

Oryantalistlerin Hz. Muhammed (sav)'e Bakışı

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Dr. Hilal Görgün


Batı'da Hz. Muhammed (sav) hakkındaki çalışmalar başından itibaren çeşitli ön yargılar ve iftiraya dayalı olarak yapılmıştır. Bu ön yargılar daha ziyade İslamiyet'in hızla büyük topluluklar tarafından kabul edilmesiyle birlikte güç kaybına uğrayan Yahudi-Hıristiyan...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma