Sünnet ve Hadis

 

Hz. Peygamber'in Tarihi Olaylarla İlgili Dualarından Örnekler (3)

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ali Aksu


İslam'a, Müslümanlara ve Peygamber'e şiirleriyle hakaret eden şairlerden birisi de Yahudi asıllı Ka'b idi...


devamını oku 15 Eylül 2014 Pazartesi

Hz. Peygamber'in Tarihi Olaylarla İlgili Dualarından Örnekler (4)

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ali Aksu


Hicretin 4. yılında Adel ve Kare kabilesinden bir heyet...


devamını oku 23 Ağustos 2014 Cumartesi

Hz. Peygamber'in Tarihi Olaylarla İlgili Dualarından Örnekler (2)

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ali Aksu


Mekke dönemindeyken Allah Râsulü (sav) ve Müslümanlar pek çok sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır... 


devamını oku 21 Ağustos 2014 Perşembe

Sadreddin Konevi ile Hadis Sohbeti

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Zekeriya Güler


Sadreddîn Konevî'ye ait Şerhu'l-Erbain Hadisen (Kırk Hadis Şerhi), tasavvuf ilmine dayanak teşkil eden yirmi dokuz hadisin derlenip şerh edildiği bir eserdir.


devamını oku 4 Aralık 2013 Çarşamba

Hadis ve Sünnetin Hayatımızdaki Yeri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Zekeriya Güler


Hadis, “Rasûlullah (sav)  sözü, fiili, takriri yani, sahabenin yaptığını görüp de reddetmediği hareket ve davranışları (kabul, takrir ve tasvibi), yaratılışı (fıtri-fizyolojik özellikleri) veya ahlaki ile ilgili intikal eden her türlü bilgi” diye tarif edilir. Sünnet ise hadislerle ifadesini bulan Muhammedî yol ve yöntemdir. 


devamını oku 22 Ekim 2013 Salı

Hz. Peygamberi Örnek Almak ve Sünnete Tabi Olmanın Anlamı Üzerine [1]

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Mehmet Görmez


İlahi öğretiler ile beşeri ideolojiler arasındaki en temel farklardan biri, ilahi öğretilerin yaldızlı teoriler üzerine değil ilahi muallimlerin, yani peygamberlerin örneklikleri üzerine bina edilmiş olmalarıdır.


devamını oku 1 Ekim 2013 Salı

Bize Efendimiz'i Anlatamayan Var mı?Gençlere sordular; Hz. Peygamber'i nasıl...


devamını oku 2 Mayıs 2013 Perşembe

Müslüman Kimliğinin Gereğiİslamiyet, Allah'ın yarattığı insanları, "Allah'a kul olma kişiliği"ne sahip kılan, bu sebeple de Müslümanların her yaptıklarını bilinçli olarak yapmalarını isteyen; eyyamcılığı, kör taklitçiliği ve uydum kalabalığa anla­yışını asla tasvip etmeyen bir dindir.


devamını oku 18 Mart 2013 Pazartesi

Hadis Olarak Bilinen Asılsız Sözler (IV)

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Osman Arpaçukuru


Bu dua özellikle hanımların ellerinden düşmeyen, hanım meclislerinde çokça okunan, Kur'ân'dan seçme surelerin yer aldığı "Yasin-Tebâreke" kitaplarında karşımıza çıkıyor.


devamını oku 31 Ocak 2013 Perşembe

Hadis Olarak bilinen Asılsız Sözler (III)

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Osman Arpaçukuru


Hadis ilminde "sened", "hadisi son olarak rivâyet eden muhaddisle Hz. Peygamber arasında bulunan râvîlerin isimleri"ni gösteren oldukça önemli bir öğedir...


devamını oku 5 Ocak 2013 Cumartesi

Uydurma Rivayetlerde Peygamber Tasavvuru

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Bünyamin Erul


Sünnet ve hadislerin doğru anlaşılması, büyük oranda peygamber anlayışının doğruluğuna bağlıdır. Peygamber anlayışındaki herhangi bir yanlışlık veya sapma, hadis ve sünnetleri değerlendirmede de hataya yol açacaktır.


devamını oku 17 Aralık 2012 Pazartesi

Hadis Olarak Bilinen Asılsız Sözler (II)

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Osman Arpaçukuru


Daha çok nasihat ve vaaz türü kitaplarda bulunan ve “kudsî hadis” olduğu söylenen bu rivayet, ilk ortaya çıkışından günümüze kadar...


devamını oku 2 Kasım 2012 Cuma

Hadis Olarak Bilinen Asılsız Sözler (I)

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Osman Arpaçukuru


Hadis-i şerifler, dinin doğru anlaşılması açısından olduğu kadar Hz. Peygamber’in örnekliğini günümüze ulaştırması yönünden de İslam dini için önemliler.


devamını oku 8 Ekim 2012 Pazartesi

Sesli Kırk Hadis 4Sesli Kırk Hadis çalışmalarımızın dördüncüsü...


devamını oku 14 Ağustos 2012 Salı

Sesli Kırk Hadis 3Bir sesli kırk hadis çalışmasını daha sizlere sunuyoruz! Mehmet Onur ve İbrahim Helalşah seslendiriyor.


devamını oku 2 Şubat 2012 Perşembe